post

Адванс Терафонд АДСИЦ е закупило през юни 2 640 дка земеделска земя при средна цена от 815 лв./дка. Компанията не е извършвала продажби през отчетния месец, става ясно от месечния бюлетин на дружеството, публикуван чрез БФБ-София и цитиран от infostock.

Така към средата на годината Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 226 788 дка земеделска земя и 139 дка градска земя.

До момента са договорени за продажба на финансов лизинг земеделски земи за 1 487 дка при средна цена от 1 600 лв./дка, става ясно от бюлетина.

Средното ниво на рентата по нови договори за 2014-2015 г. възлиза на 47 лв./дка. Очакваните приходи са 6,717 млн. лв., от които авансово са събрани 44,5%. За стопанската 2013-2014 г. са събрани 89% от дължимите вземания, a за 2012-2013 г. – 97,2%, отчита компанията.

За стопанската 2014-2015 г. земята под аренда е 163 557 дка, което представлява 72,1% от общата. Средната аренда е 41,07 лв./дка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *