post

Трансгранично сътрудничество в сферата на хранително-вкусовата промишленост, туризма, строителството, IT технологиите и енергоспестяването са част от целите, които си поставя Балканският клъстър, представен в столицата. Чрез него се дава възможност на малки и средни фирми от Софийския регион и област Ниш в Сърбия да разкрият нови производства и пазари или да утвърдят и развият традиционни индустрии, съобщава Кросс.

Целта на проекта за създаване на Балкански клъстър е да даде икономически тласък на трансграничиня регион, включващ Южна Сърбия и Софийска област, като насърчава сътрудничеството между фирми с еднаква стратегическа цел от двете държави.

“Има потенциал за сътрудничество в областта на стрoителните фирми за новите технологии в строителството. Има потенциал също така в енергийната ефективност. Обсъждали смe възможностите за сътрудничество в областта на хранително-вкусовата промишленост”, каза Галина Карамочева, ръководител на проекта.

Балканският клъстър ще търси потенциални възможности и за развитие на нетрадиционния туризъм, заяви координаторът на проектът от сръбска страна Горан Златкович.

“Това са някои нови сектори от туризма като здравен туризъм, дентален туризъм, освен това виждаме възможности за развитие на традиционните занаяти в двете държави”, коментира Златкович.

Безработицата в Южна Сърбия гони 20%, докато в София и региона тя е на много по-ниски нива. Поради тази причина Балканският клъстър ще се опита да изравни икономическите различия между Софийския и Нишкия региони, чрез насърчаване и подпомагане на бизнес инициативи от двете страни на границата, предаде БНТ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *