post

Развиващите се пазари постепенно ще навлизат в нова ера на по-бавен икономически растеж. За това предупреждава Световната банка в свой доклад, цитиран от “Би Би Си”.

Според икономистите на институцията развиващите се пазари нарастват с по-бавен темп днес, отколкото през петте години преди финансовата криза. Китай е най-характерният пример и донякъде страната е особен случай, тъй като забавянето изглеждаше неизбежно предвид трите десетилетия на бърза експанзия, пише infostock.

И други развиващи се икономики обаче отслабнаха, сред които са Бразилия, Русия и Южна Африка. Изключение прави Индия. Тяхното забавяне контрастира със слабото, но стабилно възстановяване в развитите държави.

Докладът на Световната банка поставя ключовия въпрос дали това е временен проблем или начало на нова ера на забавен растеж. Авторите обаче не дават отговор на този въпрос.

Някои от факторите за забавянето по всяка вероятност ще продължат да оказват влияние. Това са ниските цени на суровините, както и слабото търсене в пазарите за износ. Международната търговия ще остане слаба предвид плахото възстановяване в богатите държави. Големите инвестиции в добива на суровини през последните години означават силно предлагане, което ще оказва натиск над цените в низходяща посока.

„Някои държави, най-вече износителките на петрол, вече имат проблеми с държавните финанси, тъй като данъчните приходи рязко се понижиха. Освен това има значителен спад в чуждестранните инвестиции в развиващите се пазари. Между 2010 и 2014 г. понижението възлиза на 25%”, отбелязва Световната банка.

Има и вътрешни фактори, включително застаряването на населението. Освен в редица развиващи се държави се наблюдава по-бавен ръст на производителността.

Докладът посочва, че има вероятност кредитирането да поскъпне след потенциалното вдигане на лихвените проценти в САЩ. Това от своя страна ще доведе до по-скъп долар, което прави заемите в долари по-скъпи за изплащане.

„Развиващите се държави са се променили значително в сравнение с 80-те и 90-те години на миналия век. Те са намалили дълга и нивата на инфлацията, диверсифицирали са икономиките си и са станали по-малко зависими”, посочват още икономистите от Световната банка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *