post

Надстрояването на едноетажно тяло на Хотел Маринела София е незаконно, съобщиха от Пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

“Служители на Регионален отдел за национален строителен контрол София към ДНСК извършиха проверка на място на строежа и по документи в район Лозенец.Установено е, че в началото на 2015 г. е издадено разрешение за строеж по идейни проекти за надстрояване с един етаж на едноетажно тяло на хотела от главния архитект на район Лозенец.”, се казва в съобщение до медиите.

Проверяващите са констатирали, че строителството се извършва без да са одобрени технически проекти по всички части и без да е съставен протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Във връзка с допуснатите нарушения е съставен и връчен на възложителя констативен акт за спиране на строежа.

В момента тече седемдневен срок за подаване на възражения по констативния акт. След изтичането му и след разглеждане на получените възражения, при наличие на правни основания, предстои издаване на заповед за спиране на строежа.

Малко по – късно от пресцентъра на хотела опровергаха строителното ведомство, като излязоха със съобщение, че Дружеството разполага с цялата техническа документация, необходима съгласно всички нормативни изисквания за нормалното протичане на строителния процес на този етап.

С оглед на започналата процедурата, Дружеството ще предостави на компетентните органи изискваната от тях документация в определените срокове, доказваща законосъобразността на строежа, коментират от хотела.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *