post

Асфалтирането на улиците след изграждане на ВиК инфраструктура по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще е вече допустим разход. Това съобщи в Бургас министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на дискусия „Региони в растеж“, организирана от в. „24 часа“.

Досега полагането на асфалт след разкопаването за изграждане на водопровод и канализация беше за сметка на общините и това бе сериозен проблем за кметовете.

Министър Василева съобщи още, че МОСВ отпуска 234 млн. лв. на 8 общини за довършване на водните цикли. Това са т. нар. фазирани ВиК проекти на Враца, Видин, Раднево, Шумен, Тервел, Ямбол, Банско и Варна /Златни пясъци/. Те са започнати със средства от първия програмен период, но не са били приключени по различни причини. Екоминистерството успя да получи съгласието на Европейската комисия те да бъдат завършени по новата оперативна програма.

„Ако това не беше станало, общините щяха да имат сериозни финансови затруднения, тъй като трябваше да осигурят от бюджетите си необходимите средства, а става въпрос за крупни суми“, заяви министър Василева. В 8-те проекта досега са инвестирани близо 280 млн.лв. и в случай на неизпълнение, общините трябваше да възстановят вече изплатените пари.

През 2016 г. общините в България ще могат да разчитат на 1,350 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти по Оперативна програма „Околна среда“ и по останалите финансови инструменти на Министерството на околната среда и водите. През миналия програмен период общата стойност на инвестициите в Югоизточния район за планиране е 681 млн.лв. Положена е близо 620 км нова ВиК мрежа, изградени са 8 пречиствателни станции с капацитет за обслужване на население от 300 хил. души. Със средства по ОПОС 2007-2013 г. са изградени и 4 регионални системи за управление на отпадъците,които обслужват 1 млн. души.

За активния летен сезон трябва да е готов задържателният резервоар, който ще осигури чисто море в Лозенец. МОСВ спешно отпусна чрез ПУДООС на община Царево 750 000 лв. за изграждане на съоръжението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *