post

Надявам се, че с политиките и подкрепата, която осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще допринесем общините да са все по-екологосъобразни, а приоритетите им да се фокусират върху климатичните промени и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на официалното откриване на второто издание на конкурса „Екообщина”, съобщава КРОСС. Инициативата се организира от Посолството на Франция в България и цели да насърчи устойчивото развитие на българските общини в областта на управлението на водите, управление на отпадъците, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност.

Зам.-министър Николова подчерта, че ефективното използване на ресурсите и повишаването на енергийната ефективност са сред основните приоритети на Стратегията „Европа 2020″, както и на националната програма „България 2020″. „Осъзнаването на необходимостта от съхраняване на природните богатства е гаранция за по-добър начин на живот на хората. „Зеленото” мислене се налага като модерен подход за всяко правителство, за всяка общност и за отделния човек”, отбеляза тя. По думите й това кореспондира и с предизвикателствата пред света- глобално затопляне, нарастващ брой на населението в световен мащаб, разрушаване на екосистемите, индустриализация, което налага търсенето на трайни иновативни решения.
„МРРБ предоставя и подкрепя всички инициативи, с които общините да са по-еко, по-зелени, за да постигнат устойчив растеж и по-добро качество за живот на хората”, заяви Николова.

Заместник-министърът напомни, че Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е допринесла изключително много за устойчивата мобилност, подобряване на градската среда и др. „Близо 500 млн.лв. от програмата бяха вложени в инвестиции в модернизиране на градския транспорт и интелигентни системи за графика, което доведе до намаляване на въглеродните емисии. Обновихме хиляди кв.м. паркове и зелени площи, което допринесе за по-екологична среда в градовете”, отчете тя.

В новият програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. са отделени също не малко средства за устойчива градска мобилност, алтернативни начини за предвижване, пешеходни и велоалей, както и възможности за по-зелена среда в градовете. В рамките на програма е предвиден ресурс за енергийна ефективност на публични и жилищни сгради. Продължава и националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с ресурс от над 2 млрд.лв. Тя е изключително мащабна и екологосъобразна, защото освен, че понижава вредните емисии, води и до намаляване на потреблението на енергия.

МРРБ за втора поредна година подкрепя конкурса „Екообщина” в категориите „Енергийна ефективност” и „Устойчива мобилност” като политики, които са пряко обвързани с изпълнението на устойчивото регионално развитие и подобряване качеството на живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *