post

„В страната ни има реални предпоставки и условия за привличане на външни инвестиции и доказателство за това е поредната инвестиция в голям мащаб.“

Това каза заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при откриването на Полиграфия Офис Център в столицата. Заедно с посланика на Южна Африка н.пр. Ванеса Калверт и изпълнителния директор на Центъра той преряза лентата на новооткритото бизнес здание.

„Подобни проекти са допълнителен стимул за активизиране на бизнеса, от една страна и от друга са положителна предпоставка за развитието на икономиката ни“, каза още на събитието заместник – министърът. По думите му реализацията на такива проекти е важна, защото не само предоставят възможност за разкриване на нови работни места, но и защото с подобни проекти се осигуряват по – добри условия за иновации за компаниите и техните служители. Ползи има и за градската среда, която придобива нов и по-модерен облик.

От името на Министерството на регионалното развитие и благоустройството инженер Йовев увери инвеститорите, че могат да разчитат на партньорство и сътрудничество за развитието и подобряването на условията за бизнес в цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *