post

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през периода януари – април 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 15.6% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 4 774.4 млн. лева.Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония, Руската федерация и Съединените американски щати, които формират 55.0% от износа за трети страни.

През април 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 9.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 274.6 млн. лева.

По данни на НСИ през периода януари – април 2018 г. при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (22.8%) и „Химични вещества и продукти” (10.9%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (65.3%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (49.0%).

Вносът на България от трети страни през периода януари – април 2018 г. намалява с 2.3% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 6 712.4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През април 2018 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 757.5 млн. лeвa.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – април 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (46.0%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (35.7%). Спад се наблюдава само в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (28.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – април 2018 г. е отрицателно и е в размер на 1 938.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 452.2 млн. лева.

През април 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 482.9 млн. лева.

През периода януари – април 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 16 633.2 млн. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. износът се увеличава с 3.5%. През април 2018 г. общият износ възлиза на 4 172.7 млн. лв. и се увеличава с 6.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – април 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 19 731.8 млн. лв. (по цени CIF), или с 5.8% повече спрямо същия период на 2017 година.

През април 2018 г. общият внос се увеличава с 6.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 973.4 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – април 2018 г. и е на стойност 3 098.6 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – април 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 1 851.8 млн. лева.

През април 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 800.7 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 512.8 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *