post

Цените на жилищата в България продължават да изпреварват средноевропейските и през първото тримесечие на 2018 година, пише infostock.bg.

В целия ЕС цените се ускоряват през първите три месеца, като нарастването е с 4,7% спрямо същия период на предходната 2017 година, докато през последното тримесечие също е отчетен ръст, но по-слаб – от 4,5 на сто.

В еврозоната цените на жилищата също растат, но по-слабо – до 4,5% в края на март от 4,3 на стоя през последното тримесечие на 2017 година. Това показват обявените във вторник данни на „Евростат”. Според тях, и в ЕС, и в еврозоната темпото на нарастване се доближава до нивата отреди кризата от 2008 година.

Данните на европейската статистика за България отчитат ръст на цените с 0,9% на тримесечна база (спрямо предходните три месец) и със 7,1% на годишна база (спрямо март 2017 г.), но темпото на нарастване се забавя за разлика от ЕС.

Вижте още: Новите жилищни сгради се увеличават, броят на жилищата в тях намалява

У нас през последните три месеца на 2017 г. цените са се повишили съответно с 1,6% (на месечна) и с 8,2 на сто (на годишна база). Според данните на НСИ цените постоянно нарастват в продължение на повече от две години – от третото тримесечие на 2015 г. насам, а преди това са спадали, като през третото тримесечие на 2015 г. е отчетено понижение с 0.5%.

Според данните на „Евростат”, заради забавения темп на нарастване на цените на годишна база, България е на 11-то място сред всички страни-членки на ЕС, отстъпвайки шестата позиция, която страната ни заемаше през последното тримесечие на 2017 година.

На тримесечна база темпото на растеж на жилищните цени в еврозоната в началото на 2018-а година се забави до 0,6% от 0,8% в края на миналата година, но се ускори в рамките на целия ЕС до 0,7% от 0,6 на сто.

Най-голямо повишение на цените на жилищата през първите три месеца на 2018-а година беше отчетено в Латвия (+13,7%), следвана от Словения (+13,4%), Ирландия (+12,3%) и Португалия (+12,2%). България (+7,1%) заема 11-то място по ръст на годишна база. В същото време с най-голям спад има при цените на жилища спрямо първите три месеца на 2017 г. в Швеция (-0,4%), Италия (-0,4%) и Финландия (-0,1%).

Най- голямо е повишението на месечна база (спрямо последното тримесечие на 2017 г.) в Латвия (+7,5%), Словения (+4,4%), Португалия (+3,7%) и Дания (+3,2%). България (+0,9%) заема 15-то място. Най-зле се представят Малта (-4,7%), Кипър (-1,8%), Швеция (-0,8%) и Италия (-0,1%).

Данните на „Евростат” за цената на жилищата затвърждават мнението на повечето анализатори, че ще бъде отчетен икономически растеж и в ЕС, и в еврозоната през първите три месеца на настоящата година, тъй като цените на жилищата се възприемат като индикатор за нарастване или понижаване на БВП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *