post

За второто тримесечие на 2018 най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив, Варна и Бургас. Броят им е съответно 91 сгради с 274 жилища в тях, 88 сгради с 502 жилища и 69 сгради с 381 жилища. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт за юни,  пише Дневник.

Общият брой на въведените в експлоатация жилищни сгради през периода е 573, а новопостроените жилища в тях са 2 285. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 по-малко (1.9%), а жилищата в тях намаляват с 290 (11.3%).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие със стоманобетонна конструкция са 74.2%, с тухлена – 21.8%, с друга – 3.5%, и с панелна – 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73.5%), следвани от жилищните кооперации (15.5%).

През второто тримесечие на 2018 г. в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи и сгради от смесен тип се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации и вили намалява. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.5%), следват тези с три стаи (32.3%), а най-нисък е с шест и повече стаи – 3.7%

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. е 206.9 хил. кв.м, или с 2.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява със 7.6% до 126.8 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 82.2 кв.м през второто тримесечие на 2017 г. на 90.5 кв.м през същото тримесечие на 2018 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин – 188.0 кв.м, и Ловеч – 171.8 кв.м, а най-малка – в областите Добрич – 59.1 кв.м, и Плевен – 61.7 кв. метра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *