post

През юли 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава на годишна база за домакинствата с 0,01 процентни пункт а(пр.п.),  до 0,19%, докато при тези в евро се наблюдава ръст с 0,02 пр.п. до 0,22 на сто.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за бизнеса в левове и в евро през юли 2018 г. се увеличава на годишна база с 0,03 пр.п. , съответно до 0,17% и 0,21%, показват актуални данни на БНБ.

През юли средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава на годишна база с 0,64 пр.п., до 8,76 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,48 пр.п., до 4,74 на сто.

При жилищните кредити в левове той спада с 0,48 пр.п., до 3,38 процента, а по жилищните кредити в евро – с 0,57 пр.п., до 3,72 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *