post

Всички проекти в сектор „Телекомуникации“, координирани от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, получиха финансиране в конкурса за киберсигурност, проведен през 2018 г.  Министерството подкрепи пред Европейската комисия предложенията на Държавна агенция „Електронно управление, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД.

По този повод, комисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел коментира, че за първи път, България получава  финансиране за реакция при кибер инциденти. По думите й, страната ни е на второ място сред 17-те държави, които ще получат средства за засилване на капацитета на ЕС за справяне с кибератаки и инциденти.

Общото финансиране на българските проекти надхвърля 1,4 милиона евро. С част от тях, ще бъде укрепен капацитетът на Националния център за реакция при инциденти в информационната сигурност  (CERT България), за да бъдат изпълнени изискванията на Директивата за мрежова и информационна сигурност. В рамките на одобрения проект, ще бъде изграден център за национални и международни обучения, както и лаборатория за анализ на зловреден софтуер.

Електроенергийният системен оператор ще използва финансирането за лицензи и специализирани устройства за мрежова сигурност и филтриране на съдържание.

Газопреносният оператор „Булгартрансгаз“ ще подобри готовността си за реакция при гарантиране на сигурността на системите и достъпността на услугите.

През 2018 г. ИТ секторът в България отбеляза добро представяне и в конкурсите от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.  Шест български организации и фирми се включиха в консорциуми, които спечелиха финансиране на обща стойност 46.5 млн. евро. Финансирането за българските участници е в размер на 1.8 млн. евро. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е национален координатор на частта ИКТ на рамковата програма и оказва подкрепа на български кандидати да намират партньори и да подготвят предложенията си за конкурсите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *