МОСВ ще прави нов Закон за управление на отпадъците

post

Министерство на околната среда и водите предвижда изработването на изцяло нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в който да бъде транспонирана новата рамкова директива за отпадъците. Това каза Теодора Желева, началник отдел “Управление на битови и строителни отпадъци”  на конференция “Инфраструктура и услуги в управлението на отпадъците”. От ведомството планират и изработването на специална…

Последни сме по обновяване на сградния фонд в ЕС

post

България е последна в Европейския съюз по обновяване на сградния фонд, а мерките, които трябва да се вземат са спешни. Това съобщи депутатът от ПП Атака Николай Пехливанов, зам.-председател на Комисиата по регионална политика и местно самоуправление, по повод проблемите с етажната собственост. В България има 12 000 панелни блока, а над 680 хил. апартамента…

Законът за обществените поръчки ще бъде готов през май

post

В Закона за обществените поръчки се извършват промени, очаква се през май той да бъде готов и през юни Народното събрание да го разглежда. Това каза на среща с представители на бизнеса в Габрово министърът по управление на евросредствата Томислав Дончев, съобщи БТА. Сегашният закон трябва да претърпи корекции, тъй като срещу него има възражения,…

Министерският съвет предлага промени в Закона за железопътния транспорт

post

Правителството ще предложи изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, съобщават от ведомството. Законопроектът цели хармонизиране на националното с европейското законодателство, прието в областта на железопътния транспорт в последните години. Част от допълненията са във връзка с изпълнение на задълженията на България за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Целта е да…

Отдаването на концесия ще се извършва при по-голяма публичност и прозрачност

post

Министерски съвет прие на редовното си заседение решение да измени  Правилника за прилагане на Закона за концесиите, за да го приведе в съответствие с промените в Закона от средата на миналата година, съобщават от правителствения пресцентър. С новите разпоредби се облекчават подготвителните действия за предоставяне на концесия, което ще доведе до намаляване на сроковете за…

Новият закон за горите слага край на заменките

post

Новият закон за горите слага край на заменките, за първи път разделя контролната от стопанската дейности в тях и дава на горските инспектори права, почти като на полицията. Така министърът на земеделието Мирослав Найденов представи философията на закона, който прави най-сериозните промени в управлението на горите от 20 години насам. Горският фонд ще се стопанисва…

Незавършен до 5 години строеж ще се счита за незаконен

post

Всички строителни обекти, които не са завършени в петгодишен срок след започването им да се считат за незаконни. Това предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които ще бъдат внесени от председателя на парламентарната комисия по местно самоуправление и регионална политика Любен Татарски. Той обясни, че до лятото ще внесе това предложение, като…

Въвежда се принципът на мълчаливото съгласие за регистрационните режими

post

Да се възприеме принципът на мълчаливото съгласие и за дейности, които подлежат на регистрационен режим, допълнителни изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път и облекчаване условията за деклариране на някои обстоятелства при кандидатстване за лиценз или разрешително. Това са част от промените, които предлага Правителството в Закона за ограничаване на административното…

Нов закон стимулира производството на екоенергия

post

Правителството одобри проект на нов закон за енергията от възобновяеми източници, съобщи пресслужбата на Министерски съвет. Проектът е разработен в съответствие с Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на еко енергия, според която страната ни трябва да постигне заложените  национални цели – до 2020 г 16% в крайното потребление на енергия да е от ВЕИ, а…

Важните общински проекти с ускорени процедури при отчуждаване на частни имоти

post

Собственикът на отчужден имот ще може да поиска отмяна на заповедта за отчуждаване, ако в срок до шест месеца общината не му изплати дължимото обезщетение. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за общинската собственост. Чрез измененията се ускоряват процедурите за принудително отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на обекти…