Транспорт, енергетика, туризъм и строителство са приоритетни за ОПРР

post

Водеща политика при изпълнението на Оперативна програма  „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР)  до края на програмния период ще бъдат прилагане на Лайпцигската харта на местно ниво чрез изпълнение на интегрирани планове за градско развитие и възстановяване, подкрепа за полюсите на растеж, като за такива са определени София и 6-те големи града – Пловдив, Варна, Бургас,…

Европейският фонд дава над 38 млн. лева за университетите

post

Общо 38 322 300,73 лв. за подобряване на образователната инфраструктура ще получат 13 – те университета в цялата страна, съобщава пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Безвъзмездната помощт е по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., която е единствената, в която е предвиден ресурс за висшите учебни заведения. Тези средства от…

Близо 11 млн. лева за туризъм и ВЕИ предоставя програма за селските райони

post

Близо 11 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. ще бъдат вложени в изграждането на туристически обекти, фотоволтаични централи и два нови цеха за преработка на дървен материал и на метални изделия. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева подписа и връчи първите 36 договора по Мярка „Подкрепа за…

Връчват първите договори за изграждане на ВЕИ по Програмата за развитие на селските райони

post

Всички проекти за изграждане на Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) по линия на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. ще бъдат обработени до края на юни, съобщават от Министерство на земеделието и храните. Първите проекти по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” за изграждане на фотоволтаици вече са одобрени и…

България трябва да внимава при одобрявяне на проекти за ВЕИ

post

До 2020 година енергията от ВЕИ, която произвежда България трябва да достигне 20%, заяви зам.-министърът на екологията Евдокия Манева на дискусия, посветена на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). В момента делът на енергията от ВЕИ у нас е едва 6-7%. Тази цел е записана в енергийната стратегия на страната, която вече е готова и предстои да…

Световната банка дава 430 хил. долара за реформа в горите

post

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ в размер на 430 хил. долара от Световната банка подписа днес министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, съобщава пресцентъра на Министерство на земеделието и храните. От страна на Световната банка подпис постави г-н Флориан Фихтл, постоянен представител на институцията у нас. С проекта ще се предостави конкретна…

Банките трябва да публикуват референтния си лихвен процент

post

Промени в Закона за потребителския кредит прие Народното събрание на свое заседание. Според тях всяка банка ще трябва да помества в интернет данните за референтния лихвен процент, за да може всеки кредитополучател да получи необходимата информация. Според един от вносителите на изменението Мартин Димитров целта е потребителите да имат възможността да взимат максимално информирано решение…

До две години транспортът ще бъде най-големият консуматор на енергия у нас

post

Транспортът е единственият сектор у нас, който увеличава енергийния си интензитет, а липсата на мерки буди тервога. За момента той е на второ място по консумация на енергия след индустрията, но до две години може да заеме челно място, ако не се ограничи трафикът. Тези данни изнесе изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност Таско…

Министър Трайков: Развитието на мрежата и енергийната ефективност са приоритет за сектора

За енергийния сектор на България са важни развитието на мрежата и енергийната ефективност, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на среща с евродепутата от Групата на Зелените в Европейския парламент Ребека Хармс. Двамата обсъдиха сътрудничеството на България с ЕС за реализацията на проекти, финансирани от Международен фонд Козлодуй, както и бъдещето на…

Правителството прие изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

post

Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Основната цел на документа е Законът за независимите оценители да разшири приложното си поле и да се прилага и при оценяването на земеделските земи. На практика това означава при разпоредителни сделки със земи от държавния поземлен…