Нова методика за финансовите корекции следи за усвояемост на европарите

post

Правителството прие методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство. Методиката за финансови корекции ще следи, всички проекти по ОП, в които са открити нарушения, да…

Одобриха нови проекти за развитие на селския туризъм

post

Нови проекти за развитие на селски туризъм получиха одобрение по една от най-атрактивните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г – „Разнообразяване към неземеделски дейности”, чрез която земеделските производители могат да развиват алтернативни дейности, предава пресцентърът на Държавен фонд „Земеделие”. Одобрените инвестиции са по 17 проекта, а общата сума, която е…

Усвоени са едва 4,5% от 15 млрд. лв евросредства

post

Разплатените средства по различните оперативни програми са едва 4,5%, а договорените възлизат на 33% от общо 15 млрд. лв. Тези цифри изнесе като информация министърът по еврофондовете Томислав Дончев  по време на посещението си във Варна. „Цифрата на договорените пари е сравнително прилична, но процентът на разплатените е много нисък”, зави той, цитиран от moreto.net….

Нова Агенция ще отговаря за развитието на ВЕИ

post

Създаването на национален орган Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), наследник на Агенцията по енергийна ефективност е една от мерките, които предвижда новият Националeн план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ). Документът беше оповесетн в четвъртък и съдържа детайлни разчети за увеличаването на ролята на ВЕИ в енергетиката на страната до 2020 г….

Томислав Дончев: Рано е да се говори за загуба на европари

post

Добре познавам и проблемите на общините, и проблемите на бизнеса, и проблемите на неправителствените организации. Всички болки и тревоги, свързани със скоростта на  разглеждането на документите за отпускане на евросредства, са ми добре известни и решаването на тези проблеми, които не са от днес или от вчера, са наш приоритет. Това каза в сутрешния блок…

По-малко неохраняеми плажове през тази година

post

Неохраняемите плажове през 2010 са по-малко в сравнение с предходната година, а към днешна дата действащите концесии са 67, стана ясно по време на пресконференция на зам. министър Екатерина Захариева и изпълняващият слъжността директор на дирекция „Концесии” Милен Топалов. Те информираха за дейността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отдаване под наем на…

Отпускат близо 20 млн. лева за международно признати стандарти

post

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартират набирането на проекти за покриване на международно признати стандарти по ОП „Конкурентоспособност”. Общият бюджет на процедурата е 19 558 300 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект е 150 хил. лева, като…

Видин кандидатства за Дунавската стратегия с 11 проекта

post

Кметът на община Видин ще представлява Асоциацията на Дунавските общини на предстоящото заседание в Брюксел на 15 юли, във връзка с Дунавската стратегия, предава DarikNews. Тогава ще се проведат двустранни срещи между представители на Европейската комисия и страните от Дунавския регион, във връзка с разработването на Стратегията на ЕС за развитието на регионите по поречието…

Предлагат по-добри условия при кандидатстване за концесия на морски плажове

post

Промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост прие на свое редовно заседание Министерският съвет. Целта на промените е да се създадат повече възможности за кандидатите при тръжните процедури за отдаване на обекти под наем. При анализ на проведените през 2009 г. и 2010 г. тръжни процедури за отдаване под наем на морски…

Отпускат 600 млн. лв за водни проекти по ОП „Околна среда” към общините

post

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” отправи покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към общински администрации с над 10 000 жители, предава пресцентърът на Министерство на околната среда и водите. Това са общините, приоритетни за финансиране според европейското законодателство за пречистване на градските отпадъчни води, така че да…