Милена Стоянова, Изпълнителен директор на Техем Сървисис: Ще продължим “зелената” идея и след края на кампанията

post

– Г-жо Стоянова, защо Вашата компания смята за важно да върви по пътеката на „зеления бизнес“? Като цяло нашата основна дейност е насочена към икономията на енергия при крайното потребеление. Още от създаването на самата компания, към корпоративната й политика е заложена идеята за грижата към природата. С идеята за устойчиво и отговорно отношение към…