Правителството одобри План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

post

Правителството прие План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Целта на мерките е да се подобри бизнес средата и постепенно нарастване на инвестициите в България. Планът е част от амбициозната програма за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в Европейския съюз и допринася за постигане на целите на третия…

Министерският съвет прие План за действие „Предприемачество 2020 – България“

post

Министерският съвет прие План за действие „Предприемачество 2020 – България“, с който страната ни се ангажира в дългосрочен план да провежда политика за насърчаване и създаване на нови предприятия, съобщиха от правителствената пресслужба. Заложеното в Плана е в съответствие с препоръките на приетия от ЕК План за действие „Предприемачество 2020 – Възраждане на предприемаческия дух…

Разработва се национален план за действие за въвеждането на интелигентни транспортни системи у нас

post

В началото на 2014 г. стартира разработването на техническа спецификация за интелигентни транспортни системи за България. На база оценка на нуждите ще се даде насока за подобряване на реакцията при инциденти на пътя, като ще се постигне бързо идентифициране, информиране на потребителите и пренасочване на трафика. Това каза инж. Асен Антов, изпълнителният директор на Национална компания…

Удължава се срокът на действие на българо-швейцарското споразумение за финансова помощ

post

Министерският съвет удължи срокът на действие на българо-швейцарското споразумение за финансова помощ с две години – до 31 декември 2016 г. Според споразумението, подписано през 1992 г., страната ни получава 60 млн. швейцарски франка за реализирането на проекти, свързани с енергетиката и опазването на околната среда. Усвоените досега средства надхвърлят 52 млн. швейцарски франка. С…

МС одобри отчет за изпълнение на Плана за действие на JASPERS в България

post

Правителството одобри на вчерашното си заседание отчета за изпълнение през 2014 г. на Плана за действие на JASPERS в България. JASPERS е инструмент за техническа помощ за повишаване на ефективността в усвояване на средства от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Техническата помощ, предоставяна по линия на Инициативата, е безвъзмездна за…

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2020

post

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2020. Основната цел на документа, който обхваща периода 2015-2017 г., е да допринесе за постигането на трите стратегически цели на програмата – повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и…

Приключили са 20 проекта по JASPERS

post

По програма JASPERS е приключило изпълнението на дейностите по 20 проекта, по шест изпълнението ще продължи през 2014 г., а две от мерките са отпаднали от обхвата на плана. Това стана ясно, след като Правителството се запозна с отчета за изпълнението на плана за действие на порграмата в България през 2013 г. Планът за действие през…

ЕК ще ни съди за депата

post

Европеййската комисия ще заведе дело срещу България заради лошото управление на отпадъците. Въпреки досегашните предупреждения от страна на Комисията много български депа за отпадъци все още функционират в нарушение на законодателството на ЕС в областта на отпадъците и тяхното депониране, което представлява сериозен риск за здравето на хората и за околната среда, се казва в…

МС удължи срока за действие по JESSICA

post

Правителството одобри проекта на споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение на България с Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по JESSICA. Документът ще бъде подписан от министъра на регионалното развитие при условията на последваща ратификация, съобщават от правителствената пресслужба. С проекта се предвижда удължаване на срока на действие на Финансово споразумение от…

35 проекта в Плана за за действие по JASPERS за 2012 г

post

35 проекта са включени в одобрения от правителството План за действие по JASPERS за 2012 г, съобщиха от пресслужбата на Кабинета. Осем от тях са в сектор „Околна среда”, 10 са в „Транспорт”, две – в „Интегриран градски транспорт”, една в „Икономическо развитие” и 14 са хоризонталните мерки. Те са насочени към ускоряване процеса на…

12