Ръст на продажбите на дребно в ЕС, при стагнация в еврозоната през март

post

През март продажбите на дребно в ЕС се повишиха за трети пореден месец, докато в същото време отбелязаха стагнация в рамките на еврозоната, показват данни на Евростат. През март търговията на дребно в еврозоната остана на нивото от февруари, когато нарасна с 0.5% и след ръст с 0.9% през януари. Повишение с 0.6% беше отчетено…

Продажбите на дребно в ЕС се свиват през март за трети пореден месец

post

Продажбите на дребно в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) се свиха слабо през март, но в същото време отбелязаха солиден растеж в България за трети пореден месец от началото на годината, показват данни на Евростат. За разлика от аналогичните данни само в рамките на еврозоната, търговията на дребно в ЕС се сви през март…

Оборотът в търговията на дребно нараства леко

post

През януари 2016 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 1.3% спрямо същия месец на предходната година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Ръст се наблюдава при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – със 17.7%, и търговията на дребно с текстил,…

Статистиката отчете ръст в търговията на дребно

post

През декември 2015 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 2.7% спрямо същия месец на предходната година, показват данни на НСИ. През декември 2015 г. оборотът нараства спрямо предходния месец по-значително при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 5.2%, с фармацевтични и медицински стоки – с 3.8%, с текстил,…

В “златната среда” сме по продажби на дребно в ЕС

post

Продажбите на дребно в 28-те страни – членки на Европейския съюз (ЕС), в т.ч. и в България, нараснаха слабо в края на 2015 година, показват данни на Евростат. Търговията на дребно в ЕС се повиши през декември с 0,1% на месечна база след растеж от 0,3% през ноември (възходяща ревизия от повишение с 0,2%). Повишение…

Кризата изостри битката в пазара на дребно

post

Ако преди 6-7 години пазарът на търговия на дребно се определяше много клинети и малко търговци, то днес ситуацията е коренно различна – много търговци и разнообразие на стоки, но и все по -малко клиенти. Затова днес търговията има нужда от нов модел, за да могат всички участници да бъдат задоволени от това, което правят….

Търговците на дребно гледат с надежда към 2011 г

post

Почти две трети от търговците (69%), опериращи на българския пазар планират да отворят още нови магазини през 2011 година. По-далечни планове, за нови обекти в следващите три годни пък имат 64%. Това показва проучване, направено от компанията MBL, представител на консултантите от CBRE, сред 100 водещи марки, активни на българския пазар. Търговците в България са…

Демографските промени създават възможности пред търговията на дребно в региона

post

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са изправени пред значитени демографски предизивкателства, които ще окажат значение върху ритейл сектора (търговията на дребно и производството на стоки за крайно потребление), съобщават експертите от световната консултантска компания CB Richard Ellis (CBRE), в свой доклад, наречен Демографията: Пречки или възможности? Подобно на голяма част от Западна Европа,…