Малките фирми ще могат да кандидатстват за повишаване на енергийната си интензивност

post

Малките фирми у нас ще могат да въведат почти безплатно ултрамодерни технологии за пестене на енергийни ресурси и повишаване на енергийната си интензивност. Това става възможно чрез нова процедура по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК). Тя се нарича “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия (МСП)” и ще стартира буквално до няколко дни,…

Брюксел ни дава два месеца, за да транспортираме Директивата за енергийната ефективност.

post

Европейската комисия поиска от България и още 10 държави членки (Белгия, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Унгария, Литва, Люксембург, Полша и Португалия) да осигурят цялостно транспониране на Директивата за енергийната ефективност. Държавите членки разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС…

АУЕР е разработила нов инструмент за насърчаване на енергийната ефективност

post

Нов инструмент за насърчаване на енергийната ефективност е разработила Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), стана ясно по време на специална пресконференция, на която присъстваха изп. директор на ведомството Ивайло Алексиев и Красимир Найденов, директор на Главна дирекция “Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия”. Става въпрос за т.нар. “бели сертификати”,…

ЕК очаква от България промените с европейските изисквания в областта на енергийната ефективност

post

Eвропейската комисия очаква от България да въведе в следващите седмици окончателно промените, свързани с европейските изисквания в областта на енергийната ефективност. Това e заявиl говорител на ЕК по повод решение на комисията да предаде по същия въпрос Унгария на Съда на ЕС. Само четири държави от Европейския съюз от общо 27, срещу които от ЕК…

Програмата за саниране може да се обедини с тази за подобряване енергийната ефективност на асансьорите

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обсъжда възможността подобряването на енергийната ефективност на асансьорите да бъде обединено заедно с Националната програма за саниране на многофамилните жилищни сгради. “Става дума за намаляване на разходите за ток, консумиран от асансьорите. Браншови организации предлагат подмяната на асансьорите да се включи в националната програма за саниране”, коментират експерти,…

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за енергийната ефективност

post

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Закон за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на…

Анализ на състоянието на енергийната система е сред приоритетите на Енергийния борд

post

„Енергийният борд трябва да бъде платформа за конструктивен диалог между всички заинтересовани страни в сектор „Енергетика“  в търсене на възможности за преодоляване на кризата“. Това каза вицепремиерът по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева при откриване на първото заседание на Борда. „Той ще начертае пътя за осъществяване на…

Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност

post

Министерство на икономиката и енергетиката стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност.  Проектът e разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се…

Енергийната ефективност на сградата трябва да бъде заложена в проекта

post

Строителството на т.нар. пасивни сгради е съвсем малко по-скъпо от строителството на обикновени сгради по сега действащите  регулации. Оскъпяването е само с около 5%. Затова си струва за инвестира в подобен род строителство. За да се случи обаче този процес, трябва да променим разбирането на проектантите за енергийна ефективност. Това заяви арх. Георги Николов от…

В Барселона ще изграждат суперквартали

post

В близките четири години властите на Барселона ще изградят първите т.нар. “суперквартали” – съвременни градски пространства. Те ще представляват зони, в които градското пространство е организирано така, че животът на обитателите в него да бъде удобен и безопасен. В суперкварталите ще бъде обърнато специално внимание на екологията и енергийната им самодостатъчност. Ще се използват активно…