Внасят проекти за изменение и допълнение на четири закона

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува на интернет страницата си проекти на закони за изменение и допълнение на законите за устройство на територията, за устройство на Черморското крайбрежие, за пътищата и за кадастъра и имотния регистър. Предлаганите изменения в Закона за устройство на територията са свързани с реформа в областта на стратегическото устройствено планиране…

МС одобри проекта за изменение на Закона за обществените поръчки

post

Министерски съвет одобри вчера проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщиха от правителственият пресцентър. В закона се регламентират всички видове режими и процедури за възлагане на поръчки в зависимост от тяхната стойност. Така се опростява структурата на законодателството чрез намаляване на броя на подзаконовите нормативни актове. Според измененията…

Правителството одобри изменение на финансовия договор по проект „България – Транзитни пътища v”

post

Министерският съвет одобри на редовното си заседание проект на Изменение №1 на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка по проект „България – Транзитни пътища V”, съобщава правителственият пресцентър. В документа са включени пътни участъци с дължина 1535 км по направление на основните транспортни потоци на Републиканската пътна мрежа. С проекта се цели…

12