МИП започна проект за разработване на е-услуги

post

Екип от експерти на Министерството на инвестиционното проектиране започна изпълнението на проект „Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството“. Целта на проекта е създаване на една или повече електронни административни услуги, чрез които на заинтересуваните целеви групи (централни, общински администрации, граждани и бизнес) да се предоставя голям обем информация по…

МИП създава социален жилищен сграден фонд

post

Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) работи по създаването на социален жилищен сграден фонд в България. Идеята е част от мащабен проект на МИП за разработването на устойчив модел за насърчаване на икономическата активност. Социалният сграден фонд ще се изгражда не само в София и в градовете, където има прираст на населението и икономически растеж, но…

МИП ще управлява четири държавни дружества

post

Правителството взе решение, с което възложи на министъра на инвестиционното проектиране да упражнява правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „Геопланпроект” ЕАД, „Научноизследователски строителен институт – НИСИ” ЕООД, „Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)” ЕООД и „Картография” ЕООД, която е в ликвидация. До момента това беше в компетенциите на министъра на регионалното развитие,…

МИП ще финансира 40 общини за изработване на задание за общ устройствен план на община

post

Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) осигурява частично финансиране на 40 общини за изработване на задание за общ устройствен план на община (ОУПО). Всички кандидати, които отговарят на условията и са подали в срок съответната документация, са одобрени и ще получат финансиране. МИП ще подпомогне всяка община със 70% от стойността на договореното задание за изработване…

МИП даде зелена светлина за строителството на три нови проекта

post

Разрешения за строеж на три нови проекта одобри Министерство на инвестиционното проектиране: 1) „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ (на стойност 55, 9 млн. лв.), 2) изграждането на „Регионалното депо за битови отпадъци в регион Видин, намиращо се в  землището на с. Жеглица“  (на стойност 14, 4 млн. лв.) и 3) проектът за „Събиране…

МИП и общините ще представят проекти на изложения в Западна Европа

post

Министерство на инвестиционното проектиране е издало разрешения за строеж на осем общински инфраструктурни проекти – предимно за пречиствателни станции и депа за отпадъци, в общините Стамболийски, Несебър, Кърджали, Бяла, Видин, Казанлък и Аксаково (Варненско) на обща стойност 179 милиона и 400 хиляди лева, съобщиха от пресцентъра на ведомството. В момента се разглежда документацията на още…

МИП пише нов Закон за жилищата

post

Министерството на инвестиционото проектиране (МИП) подготвя проект на жилищен закон. Идеята е нормативният документ да бъде включен към Националната жилищна стратегия на България, която също предстои да се изготви. Новият закон ще бъде адаптиран към европейските нормативи в тази област, обещават от МИП. Целта е да се изгради, поддържа и управлява жилищен фонд, който да…

Кои са приоритетите на МИП?

post

Създаване на благоприятна среда за живеене, защита собствеността на гражданите, „зелена светлина“ за инвестиционните проекти, прозрачност при обществените поръчки. Това е записано като основен приоритет в работата на Министерство на инвестиционното проектиране, съобщиха от ведомството. Сред законовите инициативите в помощ на инвеститорите са промени в закона за публично-частното партньорство, които да облекчат инвеститорите, гарантиране на…

МИП с одобрени инвестиционнни проекти за над 134 млн. лева

post

Инвестиционни проекти на обща стойност над 134,3 млн. лева са одобрени от Министерство на инвестиционното проектиране, съобщи пред журналисти министър Иван Данов днес. Това ще доведе до откриване на нови работни места, максимално усвояване на средствата, отпускани по Европейски фондове и ще помогне за по-бързо съживяване на икономиката. Към настоящия момент 7 общини са представили…

Инж. Лазаров напусна АПИ

post

Инж. Лазар Лазаров e освободен от поста член Управителния съвет на  Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщиха от Министерство на инвестиционното проектиране. Договорът на инж. Лазаров е прекратен по взаимно съгласие, считано от 7 октомври. Мотивите за напускането му са лични, се казва в съобщението.

12