МРРБ ще осъществява технически и финансов контрол на пътните проекти с бенефициент АПИ по Механизма за свързване на Европа

post

Правителството прие промени в ПМС № 76 от 2014 г., с които възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството да изпълнява функциите по техническо наблюдение и финансов контрол, както и да осигурява необходимите средства за национално съфинансиране за пътни проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор…

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие

post

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие при изпълнението на политиката за регионално развитие в България и подготовката за програмиране на следващия програмен период…

Министър Петя Аврамова: Ремонтът на близо 47 км от третокласния път Велинград – Сърница ще бъде включен в инвестиционната програма на АПИ

post

Ремонтът на близо 47 км от третокласния път III-843 Велинград – Сърница – административна граница с област Смолян ще бъде включен в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“. Първоначално ще бъде изготвен технически проект, а при осигурено финансиране ще започне рехабилитация. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на депутатски…

МРРБ ще финансира изграждането на нова връзка при пътен възел „Марина бара“ в Перник

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира строителството на нова пътна отбивка по скоростната магистрала при “Марина бара” в Перник. Това обяви министър Петя Аврамова, която получи от кмета на община Перник – д-р Вяра Церовска проект за обекта. На срещата присъства и председателят на Управителния съвет  на Агенция „Пътна инфраструктура” Георги Терзийски. С…

Променя се Устройственият правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

post

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с оглед обезпечаване на отговорностите за управлението, координацията и контрола на дейностите по морско пространствено планиране, изработването на Морски пространствен план на Република България и неговото изпълнение и актуализиране. Дейностите са възложени на министъра на регионалното развитие и благоустройството с измененията и…

МРРБ ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие при изпълнението на политиката за регионално развитие в България и подготовката за програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между двете институции за оказване на консултантска помощ в подготовката за…

Зам.-министър Николова: Мерките за развитие на регионите в страната ще се определят в зависимост от конкретните нужди и специфики на територията

post

Чрез изискванията в новите регламенти на ЕК ще определим развитието на отделните региони на страната, в зависимост от нуждите и спецификите на конкретната територия. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова в интервю за Bloomberg TV. „Различен тип трябва да са мерките за Северна и Югозападна България. Автомагистрала…

Зам.-министър Йовев: Водената от МРРБ кадастрална политика е в полза на гражданите и ще стимулира развитието на бизнес средата в България

post

„Всички стъпки в кадастралната политика, водена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в комбинация с въвеждането на европейската директива „Inspire“ са в полза на гражданите и ще стимулират развитието на бизнес средата не само в България, но и в световен аспект.“ Това каза заместник-министърът на регионалното развитие…

Министър Петя Аврамова: Геодезията е основополагаща дейност за всички инфраструктурни политики, провеждани от МРРБ

post

„Геодезията е основополагаща дейност за всички инфраструктурни политики, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда. Затова е важно да работим в партньорство с всички членове на Съвета на европейските геодезисти и с обединени усилия, за да подобряваме качеството на живот и условията за бизнес не само у нас, но и в цяла Европа. Важно…

МРРБ ще изработи нови правила за по – качествена поддръжка на сградния фонд

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изработи нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по- качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост. Предложенията ще са част от измененията и допълненията в Закона за управление на етажната…