Иван Данов: Наредба за възлагане на обществени поръчки в строителството може да сложи край на обжалванията

post

Наредба за възлагане на обществени поръчки в строителството може да сложи край на обжалванията. Наредбата ще бъде предложена за гласуване в Министерски съвет след като бъде приет новият Закон за обществени поръчки. Тя предвижда изготвяне на подробни тръжни книжа, описващи критериите за изпълнение на строителството. По този начин ще се гарантира качеството на строежите, а…

Уеднаквяват реда за предоставяне на морските плажове с нова наредба

post

Предвиждаме разработването на нормативна уредба, чрез която да уеднаквим реда за предоставяне на морските плажове. Това може да стане ако те се предоставят само на концесия. По този начин крайбрежната плажна ивица ще може да се използва по такъв начин, че да бъде опазена като природен ресурс. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева…

Обществено обсъждане на наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

post

Започна обществено обсъждане на проект за новата Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, съобщи 1към 1. Проектът на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради е разработен на основание чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), обнародван в “Държавен…

България с допълнителна наредба за условията за внедряване на интелигентните транспортни системи

post

България прие допълнителна наредба за условията и правилата за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт у нас. С наредбата се определят условията и реда за внедряване, както и начините за използване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт у нас. С нейна помощ ще бъде улеснено прилагането на европейското…

До края на годината ще има наредба за пречиствателните станции за отпадъчни води

post

В момента в страната функционират и са в процес на строителство около 300 пречиствателни станции за отпадъчни води. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на конференция, посветена на предизвикателстават пред сектора. Съвместно с Министерството на околната среда и водите разработихме водна стратегия, която ще ни даде посоката на работа, за да подобрим…

Новата наредба за канализацията по европейски стандарт

post

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев, експерти от МРРБ и Министерството на околната среда и водите, представители на Българската асоциация по водите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Университета по архитектура, строителство и геодезия и ВиК дружества обсъдиха на работна среща нормите за проектиране на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води….

Започват обществени консултации по наредба за информация за енергията от ВЕИ

post

Министерство на икономиката и енергетиката започва обществените консултации по Наредбата за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ в България, съобщиха от ведомството. Документът урежда съдържанието и структурата на данните, свързани с енергията от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергията от възобновяеми източници…

12