Oдобрена е методика за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове

post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри методиката за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г. Финансирането за изработване на задания и проекти на общ устройствен план на община, което се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, продължава и през настоящата 2016…

Общините с финансови задължения ще могат да бъдат подпомагани със средства от Министерството на финансите

post

Общините с финансови задължения, които не могат да бъдат обслужвани от собствените им бюджети, ще могат да бъдат подпомагани със средства от Министерството на финансите след одобрение на министъра на финансите, според предложените промени в Закона за публичните финанси, публикувани в сайта на ведомството. Промените ще се дискутират публично на 27 януари тази година, съобщава…

Новата ОПРР прави опит за финансова децентрализация на общините

post

Новата Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е опит за финансова децентрализация на общините. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в Българския икономически форум. По думите й на 39-те големи общини в страната за пръв път се дава възможността да бъдат и междинни звена по програмата. Тя…

Общините ще могат да разчитат на 5 млрд. лв за инвестиции

post

Над 5 млрд. лв. под формата на инвестиции ще влязат в българските общини до 2020 г. за обновяване на инфраструктурата,  подобряване облика на населените места и модерно градско развитие. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова по време на конференция на тема „Българските общини 2020“. Министър Павлова апелира кметовете да бъдат „градски…

Над 11,6 млн. лв са приходите от концесия

post

Близо 11,6 млн. лв. са приходите от концесии на морски плажове през 2014 г., сочи приетият от правителството доклад за спазване на задълженията по концесионните договори на морските плажове за 2014 г. Приходите вкл. лихви и неустойки по 58 концесионни договора за морски плажове, са в размер на 11 577 642 лв., при 11 828…

Новата ОПРР се базира на дългосрочна стратегия и ясни интегрирани планове за градско развитие на общините

post

През последните 7 години, благодарение на усилената работа, в страната са инвестирани 3,5 млрд. лева по Оперативна програма „Регионално развитие“ и програмите за трансгранично сътрудничество. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на дискусията „Деветте пътя към еврофондовете: Региони в растеж“, която се организира от КРИБ и вестниците „24 часа“…

ББР стартира програма за изкупуване на вземанията на строителните фирми от общините по европроекти

post

Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземанията на строителните фирми от общините по сключени договори за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и програми на ДФ „Земеделие“, съобщиха от банката. Банката ще прилага 7% годишна сконтова лихва, а срокът за одобрение е до 14 дни…

ДДС на общините за водни проекти ще бъде възстановено

post

Общините със собственост на ВиК инфраструктура ще имат преходен режим на данъчен кредит за начислен ДДС по получени след 1 януари 2007 г. доставки, ако са реализирали водни проекти, финансирани по Оперативната програма “Околна среда” (ОПОС). Това се отнася само за начислен ДДС по получени след 1 януари 2007 г. доставки. Това се въвежда с…

Правителството ще подпомогне общините с 560 млн. лв., за да прилагат политики за управление на отпадъците

post

Правителството ще подпомогне общините с 560 млн. лв., за да прилагат политики за управление на отпадъците през новия програмен период до 2020 г.Това съобщи във Велико Търновоминистърът на околната среда и водите Ивелина Василева при проверка на изграждането на регионалната система за управление на битовите отпадъци в района на с. Шереметя. Тя обясни, че в…

Общините ще получат половин милион за обезопасяването на язовири

post

  “С 500 000 лв. ще се обезопасят 40 рискови язовира, които се стопанисват основно от местните власти”. Това каза зам.-министърът на земеделието Георги Костов след заседание на междуведомствената комисия към Министерския съвет. Това трябва да се случи до края месец март. Също така комисията ще предложи  за одобрение на МС от резерва да бъдат…