Oдобриха 180 млн. лева за инфраструктурни проекти

post

С Решения на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са одобрени първите четиринадесет проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти възлиза на 180 млн. лв. Те са насочени към реконструкция…

Одобриха Българо-сръбската програма за трансгранично сътрудничество

post

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Сърбия“. Одобрението се случи в деня, в който се проведе и първият комитет за наблюдение по програмата, в рамките на който беше одобрен пакетът с документи за обявяване на първата покана за набиране на проектни предложения. Програмата ще финансира…

Одобриха създаването на Енергиен борд

post

Правителството одобри създаването на Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет. Бордът ще решава важни и обществено значими въпроси в областта на енергетиката. Структурата се създава в изпълнение на приоритетите на служебния кабинет за продължаване на работата по реформите в енергийния сектор. Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност…

Одобриха проекта за Северна скоростна тангента

post

Приключи оценката на проект „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ по схема  „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, съобщиха от МРР. Проектът включва изграждането на нова пътна отсечка, свързваща две точки от съществуващия Софийски околовръстен път. Началната точка е между пътния възел, водещ до с. Мрамор, и отклонението…

Одобриха Национална концепция за пространствено развитие

post

С концепцията за 2013-2025 г. се дават насоки за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория. Това е първият по рода си документ за устройство на територията през последните три десетилетия, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми. С приемането…

Одобриха промени в Закона за енергийна ефективност

post

Предстои да бъде разработен национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия. Той ще включва националното определение и техническите показатели за тези сгради, периода на действие, националните цели за увеличаването им в зависимост от класификацията на видовете сгради, както и политиките и механизмите, в това число и финансови, за…

Одобриха строителството на тунела под Шипка

post

Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ одобри реализацията на проекта за изграждане на тунел под връх Шипка, съобщиха от Коалиция за устойчиво развитие. Инвестиционното предложение на Агенция “Пътна инфраструктура” предвижда югозападен обход на Габрово, който трябва да свърже града със съществуващия път до град Шипка. Условно трасето е разделено на пет етапа. Според представителите на…

Одобриха плана за строителството на най-високата сграда

post

Планът за построяването на най-високата сграда в света бе одобрен, съобщава SMH, цитиран от Profit.bg. Небостъргачът Kingdom Tower се очаква да струва около 28.5 млрд. долара. Сградата ще има 275 етажа и ще бъде два пъти по-висока от Бурж Халифа в Дубай, която в момента е най-високата сграда в света със своите 162 етажа и…

Министри от ЕС одобриха Дунавската стратегия

post

Министрите от ЕС одобриха в Люксембург стратегията на ЕС за региона на река Дунав, която Европейската комисия прие през декември 2010 година, съобщи Еврокомисията. Подготовката за изпълнението на стратегията е в ход, като близо 200 приоритетни действия ще допринесат за развитието на огромния икономически потенциал на региона и за подобряване на качеството на околната среда…

Одобриха екооценката на ОУП на Бургас

post

Общият устройствен план на Бургас ще бъде в съгласие с всички екологични норми за здравето на хората, няма да има отрицателно въздействие върху защитените зони по Натура 2000 и е в съгласие с всички европейски екологични изисквания, обяви експертния съвет на РИОСВ, автор на екооценката. Проектът на гражданско обединение “Гео Щрих” претърпя няколко корекции по…

12