Отпускат 225 млн. лв за образование

post

В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 има приоритетна ос, която ще подкрепи реформата в образователния сектор с ресурс от около 225 млн. лв. С тези думи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи процедурата за подкрепа на висшето образование по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на програмата. Със средства…

Oтпускат 43,3 млн.лв за подкрепа на висшите училища

post

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в РБългария“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с общ бюджет 43,3 млн.лв. и с конкретни бенефициенти висши училища съгласно приоритизиран списък. Подкрепата за тях ще се предоставя в…

Отпускат се над 38 млн. лв по по Приоритетна ос 3 на програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.”

post

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.” Поканата е насочена към разработване и финансиране на предварително определен стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Финансирането в размер на 38 235 295 евро е осигурено по Приоритетна ос 3:…

Над 2,5 млн. лв. се отпускат по програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” в област Бургас

post

По програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” се отпускат повече от 2,5 млн. лв. за изпълнение на проекти в най-голямата по площ област на страната – Бургас. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и зам.-министър Жечо Станков посетиха обекти в градовете Приморско, Бургас и Поморие, които са одобрени за финансиране по програмата. В жилищен квартал “Меден…

Отпускат 150 млн. лв по проект за по-чист въздух

post

29 общини с нарушено качество на атмосферния въздух ще могат да бъдат бенефициенти по проекти за по-чист въздух и устойчив градски транспорт по ОП „Околна среда 2014-2020″. Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров при откриването на Форума за мобилност на мрежата от европейски градове EUROCITIES. Финансирането ще е към мерки за…

Отпускат ни близо 16 млн. евро по програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

post

Реализацията на програмата “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” ще доведе до намаляване на парниковите емисии с 35 хил. т СО2 чрез иновативни технологии за оползотворяване на енергийния потенциал на ВЕИ и въвеждане на енергоефективни решения в сградите. Това съобщи служебният зам.-министър на икономиката и енергетиката Антон Павлов на пресконференция за обявяване на покани за подаване…

Отпускат 1,5 млн.лв за археология

post

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за дейности по проучване и опазване на археологическото наследство, включително и теренната консервация. С предложените средства финансово ще се осигурят дейности за археологически обекти, които се проучват в продължение на години и за които…

Отпускат още 3 млн. лв за българския Лувър

post

Министерски съвет одобри отпускането на 3 000 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за възлагане на допълнителни строително-монтажни работи по преустройството на „Национален музеен комплекс – крила Изток и Север“ . Разходите се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г., се казва в съобщение на…

Отпускат 2,5 млн. лв. за проектиране на национален стадион

post

Правителството ще отпусне 2 – 2,5 млн. лв. през тази година за проектирането на нов Национален стадион. Това съобщи министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева. По думите й проектът трябва да бъде готов до края на годината. Все още обаче не е избран конкретен терен за изграждането на съоръжението, не са ясни и бъдещите…

Отпускат 10 млн.лв за иновативни проекти

post

На 1 февруари стартира набирането на проектни предложения по новата сесия на Националният иновационен фонд. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2014 г, а бюджетът, за който компаниите ще могат да кандидатстват е 10 млн. лева. Със средствата на Фонда ще се финансират два типа проекти. Първите са научноизследователски развойни проекти (НИРД), насочени към технологичното…