Ръст на чуждите инвестиции отчете БНБ

post

Преките инвестиции в страната за периода януари – декември 2015 г. са 1,575 млрд. евро, което представлява 3,5% от БВП. Това е с 289,8 млн. евро или с 22,5% повече спрямо същия период на предходната година, става ясно от предварителните данни на БНБ. За декември 2015 г. те възлизат на 6,9 млн. евро поради значителното…

БВП отчете ръст с 3,1% на годишна основа през последното тримесечие на 2015 г.

post

През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2015 г., сочат сезонно изгладените данни на НСИ. Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на…

По малко въведени в експлоатация жилища отчете статистиката

post

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 661, а новопостроените жилища в тях са 2 180. Спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. сградите са с 59 по-малко, или с 8.2%, а жилищата в тях намаляват със 115, или с 5.0%, сочат данни на НСИ. Най-много жилищни сгради са…

Статистиката отчете ръст в търговията на дребно

post

През декември 2015 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 2.7% спрямо същия месец на предходната година, показват данни на НСИ. През декември 2015 г. оборотът нараства спрямо предходния месец по-значително при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 5.2%, с фармацевтични и медицински стоки – с 3.8%, с текстил,…

ПУДООС отчете рекултивиране на 37 стари депа

post

Рекултивирането на 37 стари депа и облагородяването на над 1450 декара отчете Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект за закриване на общински депа за битови отпадъци, финансиран по „ОПОС 2007-2013“. По проекта предстои да бъдат загробени още две сметища – в Русе и Върбица. „С колегите изчислихме, че…

Тежка година за българския туризъм, отчете браншът

post

Тази година е най-тежката за българския туризъм за последните 10 години. Това заяви в Русе председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) Байко Байков, цитиран от БТА. Според Калин Драганов, член на организацията, културният туризъм в България се развива основно в общините. По думите му българските общини са вложили огромни средства за…

Икономиката отчете дефлация през май

post

Българската икономика отново отчете дефлация през месец май, показват данни на Националният статистически институт. Спрямо предходния месец показателят е в размер на 0,2% според индекса на потребителските цени. За разлика от декември 2014 г. е отчетена инфлация от 0,7%, а в сравнение с май миналата година тя е в рамките на 0,9%. Средногодишната инфлация за…

Пазарът на жилища отчете 20% ръст за втората половина на 2014 г.

post

С близо 20% са се повишили сделките с жилищни имоти през втората половина на 2014 година. Това каза изпълнителният директор на “Адрес” Георги Павлов на персконференция за тенденциите в сегмента. По думите му активността нараства, а интересът на все повече хора към вложение в имот се завръща. “Може да се каже, че покупката на качествен…

Статистиката отчете ръст в цените на жилищата

post

С 0.7% са се увеличили цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо третото тримесечие на 2014 г., показват данни на Националният статистически институт. На годишна база- четвърто тримесечие 2014 г спрямо същия перод 2013 г, увеличението е с 1.2%. Според индекса на пазарните цени на жилищата за 2014 г. спрямо 2013 г….

Екатерина Захариева отчете част от дейността на служебния кабинет

post

По-голямата част от задачите и целите, поставени от служебния кабинет в сектор “Икономика” и като цяло за правителството, са изпълнени. Това заяви на пресконференция в Министерския съвет ресорният вицепремиер Екатерина Захариева, на която икономическият екип на служебното правителство отчете своята дейност. Тя подчерта, че от встъпването на служебния кабинет посочихме ясните си задачи и цели,…

12