НАСП: Опасяваме се, че разговорите за промяната на ОУП ще изместят големия проблем с приемането на Подробните устройствени планове

post

Промените в Общия устройствен план имат стратегическо значение за градоустройството в дългосрочен план, но същественият проблем при развитието на териториите остава затрудненото приемане на Подробните устройствени планове по райони. Около това становище се обединяват членовете на Националната асоциация на строителните предприемачи. Организацията включва водещи строително-инвестиционни компании, работещи предимно на територията на Столична община, с общ…

МРРБ сключва споразумение с нови три общини за финансиране за изработване на ОУП

post

Предстои сключване на споразумение с нови три общини – Аврен, Поморие и Белене, за предоставяне на финансиране за изработване на общи устройствени планове за тях. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос относно политиката на министерството за справяне с изоставането от страна на…

Десислава Терзиева: В “Странджа” няма да се строи докато няма ОУП

post

Строителство в природен парк “Странджа” няма да бъде допуснато, докато не се изготви нов Общ устройствен план на община Царево. Това заяви в сутрешния блок на телевизия „Bulgaria on Air“ министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Министърът подчерта, че планът е трябвало да бъде преразгледан не само заради липсващата екологична оценка, но и заради законодателните…

44 общини не са започнали работа по ОУП

post

Четирийсет и четири общини все още не са започнали работа по изготвянето на общите си устройствени планове. Останалите 220 общини са на различен етап от проектите за ОУП. Това стана ясно по време на среща между министърът на инвестиционното проектиране г-н Иван Данов и зам.-министър Джейхан Ибрямов вчера с представители на Националното сдружение на общините….

Данов: Общините трябва да приемат приоритетно ОУП

post

Общините приоритетно трябва да приемат общи устройствени планове, защото без тях няма как да реализират европейски проекти. Това заяви министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов в Габрово. Той изтъкна, че в България едва 25% от общините са започнали разработването на общи устройствени планове. Министърът обясни, че самото изработване на плановете е задължение на местната власт,…

Приеха ОУП на Бургас

post

26 съветници гласуваха днес за влизането в сила на нов Общ устройствен план на Бургас, съобщи БТА. Новият устройствен план предвижа увеличаване на зелените територии, предвидено е място за зоопарк, ще се увеличават и зоните за спорт. В плана е заложено още разгръщането на нови жилищни квартали край Бургас. Те ще могат да поемат над…

ОУП на Бургас е почти готов

post

Бургас има реални шансове да стане вторият в страната град, след столицата, с приет Общ устройствен план /ОУП/. Окончателният проект на плана е готов, приключва и процедурата по неговото съгласуване.  Той е изготвен от Гражданско обединение “Гео Щрих”. Основните цели, които си поставя екипът, са да изведе транзитния трафик от града, да осигури открит достъп…

Два нови моста над Варненското езеро предвижда ОУП на града

post

В проекта за нов Общ устройствен план на Варна освен Аспарухов мост са заложени още два моста, които ще преминават над Варненското, съобщи кметът Кирил Йорданов, цитиран от БТА. Единият от тях ще е в близост до сега съществуващия Аспарухов мост, а целта му е да се разтовари трафикът в центъра на града. Вторият мост…

ОУП на Варна остава в сегашния си вид

post

Общият устройствен план на Варна ще бъде приет в сегашния си вариант, което означава, че новото пристанище остава заложено в „Максуда”. Това стана ясно на среща за бъдещето на порта, този път организирана от кмета на града Кирил Йорданов, съобщава Дарик. За да не се спъва приемането на плана на Варна, в него няма да…

Одобриха екооценката на ОУП на Бургас

post

Общият устройствен план на Бургас ще бъде в съгласие с всички екологични норми за здравето на хората, няма да има отрицателно въздействие върху защитените зони по Натура 2000 и е в съгласие с всички европейски екологични изисквания, обяви експертния съвет на РИОСВ, автор на екооценката. Проектът на гражданско обединение “Гео Щрих” претърпя няколко корекции по…

12