Над 150 предложения за лого на България

post

Над 150 са получените предложения в обявения от Министерството на туризма конкурс за ново туристическо лого на страната. Крайният срок изтече на 4 април. До този момент 134 от тях вече са обработени и допуснати до оценка, а останалите все още се проверяват. След окончателна обработка на данните ще се премине към следващия етап от…

Стартира приемът на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

post

Стартира приемът на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Над 11 млн. евро са средствата за проекти между двете държави по първата Покана, която обявяват днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ…

Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление на Република Македония oбявяват първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз….

Договорени са 90% от ОП “Конкурентоспособност”

post

„Три пъти повече фирми от Северозападна България са подали проектни предложения по първата открита процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 спрямо предходния програмен период“. Това съобщи  министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на пресконференция за представяне на напредъка по изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. (ОПРКБИ. Той посочи,…

Открит е приемът на проектни предложения по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

post

Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) взе решение за откриване на всички процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТТИ. На електронната страница на програмата в категория Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, секция Кандидатстване по ОПТТИ са публикувани поканите за подаване на…

Приемат се предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″

post

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″. Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на…

ЕК с предложения за намаляване въздействието на новите сгради върху околната среда

post

Европейската комисия прие няколко предложения, които имат за цел намаляване на въздействието на новите и обновените сгради върху околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на наличната информация за екологосъобразността на сградите, съобщи GreenTech. Когато се строят, използват или разрушават сгради, това често оказва значително въздействие върху околната среда. Въпреки че през последните…

Архитекти с предложения към новите евродепутати

post

Съветът на архитектите в Европа (АСЕ) отправи девет предложения към бъдещите евродепутати, чиято цел е да бъде насърчена отговорната архитектура и да се въведат по-високи професионални стандарти в архитектурата и строителството. Архитектите се надяват, че евродепутатите ще се ангажират с тези каузи. Необходими са целенасочени действия на ниво ЕС, за да се създаде последователна законодателна…

Подадени са 1050 проектни предложения за финансиране по„Растеж и устойчиво развитие на регионите“

post

„Българските общини подадоха 1050 проектни предложения за финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ на обща стойност от 1,943 млрд. лв., а списъкът с обобщената информация от апликационните форми  е 113 страници, това е впечатляващо“. Така министърът на финансите Петър Чобанов, който е председател на Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и…

Набират се предложения по проект “Красива България”

post

Проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната обяви началото на кампанията за набиране на проекти през 2014 г. Мерките, по които може да се кандидатства за бюджет 2014 на Проект „Красива България” са три: – мярка М01 „Подобряване…