Министрите приеха обща визия на срещата на върха по пътна инфраструктура 2015

post

Участниците в Срещата на върха на министрите по пътна инфраструктура 2015 приеха Обща визия Обновени пътища /Свързани икономики/ По-добър живот. Те се обединиха около визията за по-силно европейско партньорство за подобряване на регионалната интеграция посредством ефективна транспортна свързаност в Югоизточна Европа. С нея министрите изразяват желание за по-нататъшно засилване на сътрудничеството и приятелството между всички…

Приеха Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

post

Правителството прие Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Предложени са изменения в задълженията на собствениците по отношение поддържането на сградата в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и да не се извършват строителни и монтажни дейности,…

Министрите приеха Програма на правителството за стабилно развитие на България

post

България да бъде европейска държава, която спазва върховенството на закона и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност и създават условия за достоен живот и личностно развитие. Това са основните цели, заложени е приетата вчера Програма на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.). Документът е разработен в изпълнение…

Приеха промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

post

Депутатите приеха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Целта е да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Както и да се облекчи обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра, като…

Приеха заданието на конкурса за паметника при НДК

post

Столичният общински съвет одобри доклада на главния архитект Петър Диков, който предлага задание и програма за провеждането на конкурса за реконструкцията на паметника „1300 години България” при НДК. Един от най-очакваните и коментирани архитектурни конкурси ще бъде обявен до дни. “Това ще стане веднага, след като решението на общинския съвет бъде подписано”, обясни арх. Петър…

Приеха промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

post

Депутатите приеха промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. С тях се премахва регулаторният режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти. Законопроектът е в изпълнение на втория пакет от мерки на Министерския съвет за намаляване на регулаторната тежест. Досега регулаторният режим…

Приеха промени в Закона за обществените поръчки

post

Депутатите гласуваха на второ четене текстове от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Целта на промените е да намалят административната тежест и  субективизма при оценяването, както и да повишат капацитета на администрациите, прилагащи закона. Това ще стане в две посоки: чрез повишаване на правомощията, но и на отговорностите на Агенцията за…

Приеха промени в Закона за устройство на Черноморието

post

Депутатите приеха промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. С измененията, приети на първо четене, се въвеждат ограничителни мерки за опазване на околната среда и балансирано използване на плажната ивица и прилежащите територии, мотивираха се вносителите. Сред промените, предложени от ГЕРБ, се въвежда забрана за извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии…

Приеха програма с мерки за стартиране на финансовата децентрализация

post

Съвет по децентрализация на държавното управление прие работна програма до края на тази година с най-неотложните мерки, необходими за стартиране на финансовата децентрализация. По думите на министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева мерките са взаимно свързани и включват анализ на възможностите за промяна на финансовия модел; стесняване на обхвата на делегираните дейности; разширяване на обхвата…

Приеха промени в Закона за туризма

post

Депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за туризма, свързани с предоставянето на СПА и Уелнес услуги, предаде Агенция „Фокус”. Според закона министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени…

12