Министерство на икономиката разработва Стратегия за насърчаване на женското предприемачество

post

Министерство на икономиката разработва Стратегия за насърчаване на женското предприемачество съвместно с организациите на жените предприемачи. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на форум за предизвикателствата пред българската икономика. По думите му в последните години се наблюдава плавно увеличаване на дела на жените предприемачи. Жените-собственици на фирми у нас са 30%, каза още министърът….

Разработва се национален план за действие за въвеждането на интелигентни транспортни системи у нас

post

В началото на 2014 г. стартира разработването на техническа спецификация за интелигентни транспортни системи за България. На база оценка на нуждите ще се даде насока за подобряване на реакцията при инциденти на пътя, като ще се постигне бързо идентифициране, информиране на потребителите и пренасочване на трафика. Това каза инж. Асен Антов, изпълнителният директор на Национална компания…

Спадът на туристи у нас е 2,5%

post

Спадът на туристите в страната за първите седем месеца на годината е около 2.5 процента, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на срещна днес с представители на бранша във Варна. Министърът посочи, че ръстът от 8 процента през зимния сезон засега не успява да компенсира спада през летния сезон. Министърът се надява с добрите резултати…

Министерството на туризма разработва инвестиционна карта на България

post

Министерството на туризма разработва инвестиционна карта на България в областта на туризма, съобщиха от ведомството. Общините са получили уведомителни писма да изпратят свои инвестиционни предложения, с които могат да привлекат чужди капитали. “Министерството ще има грижата да направи маркетинговото им оформление и да ги представя при международни участия”, коментира министър Николина Ангелкова по време на…

Правителството разработва конкретни мерки за развитие на регионите

post

Правителството разработва конкретни мерки за развитие на регионите с цел да се сведат до минимум миграционните процеси не само от селата към големите градове, но също така и от малките и средните градове към големите. Мерките ще бъдат подкрепени чрез осигуряване на финансиране от Европейските структурни и социални фондове за малките и средно големи градове….

Unique Estates ще разработва нов за пазара продукт

post

Красимир Ангелов ще заеме позицията мениджър „Корпоративни клиенти” в една от водещите компании за продажба на луксозни имоти Unique Estates. Ангелов има опит на различни мениджърски позиции както на българския, така и на международния пазар. „През 2013 година наблюдавахме раздвижване в корпоративния сегмент на пазара и виждаме голям потенциал в този сектор. Unique Estates е…

София разработва международна ГИС платформа

post

Инициативата ТУРАС събира на едно място 28 партньора, представители на различни местни власти, академични и бизнес институции, които заедно разработват нови практически решения за по-устойчиви градски райони. Всяка местна власт е включена в пилотно изследване по конкретен казус на градското устойчиво развитие, като например: адаптация към изменението на климата и смекчаване на последиците; недостиг на…

Правителството разработва нова енергийна стратегия

post

В срок до девет месеца министърът на икономиката и енергетиката трябва да разработи проект на нова енергийна стратегия, която до бъде внесена за приемане в Народното събрание. Това решиха депутатите във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в България, представен от министър Драгомир Стойнев. Енергетиката е в изключително тежко състояние. За периода 2009-2013 г….

Пътна карта ще разработва ново споразумение относно изменението на климата

post

Страните по Протокола от Киото приеха втори период на задължения по Протокола от Киото и пътна карта за разработването на ново споразумение относно изменението на климата, което да обвърже всички големи икономики в света, включително бързо развиващите се страни като Китай и Индия. Предвижда се новото глобално споразумение да бъде прието на 21-та Конференция по климата…

Siemens ще разработва сателитна тол система

post

Siemens получи поръчки от Eurotoll и Total – две от най-големите френски компании за електронно събиране на пътни такси чрез бордови устройства, за доставката на технология за новата френска тол система, съобщават от компанията, цитирани от publics.bg. Оборудването се състои от бордови устройства за превозните средства и електронна система за позициониране. Поръчките са част от…

12