Над 2 600 малки и средни предприятия в България ще се възползват от двойно споразумение между ЕИФ и Райфайзен

post

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), Райфайзенбанк (България) ЕАД и Райфайзен Лизинг България ЕООД подписаха две споразумения в България по програма COSME на Европейската комисия. Програмата е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа. Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, ЕИФ осигурява директна…

ЕБВР и Райфайзен Лизинг България разширяват финансирането за малки и средни предприятия

post

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Райфайзен Лизинг България ООД – третата по големина лизингова компания в страната, подписаха ново кредитно споразумение в размер на 50 милиона евро, чиято цел е да улесни достъпа на малките и средни предприятия (МСП) до финансиране. В рамките на споразумението, Райфайзен Лизинг ще може да отпуска нови…

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за нови жилищни кредити

post

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за нови жилищни кредити, по време на която клиентите могат да се възползват от безплатна обработка на искането за кредит. Предложението е валидно за жилищни кредити в лева и евро с фиксиран лихвен процент за първите пет години. След изтичане на този срок лихвата е плаваща и се базира на пазарен…

Райфайзенбанк: Кредитите отбелязаха лек ръст, движен от нефинансовите предприятия

post

Kъм ноември 2015 г. индексът на индустриалното производство слабо се понижи до 116.8 пункта, или с 2.5% спрямо октомври. От друга страна, в сравнение с октомври 2014 г. индексът бележи ръст с 1.0%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност се покачи само с 1.0 пр.п и достигна 110 пункта. Годишният ръстът на…

Райфайзенбанк отпуска 30 млн. евро на малки и средни предприятия

post

Райфайзенбанк ЕАД и Банката за Развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) подписаха кредитна линия в размер на 30 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти на малките и средни предприятия в България, съобщиха от институцията. Това е третото споразумение между двете дружества. Новата кредитна линия ще подкрепя малките и средни фирми в България. Със средствата от…

Кнауф и Райфайзенбанк със съвместна кампания за енергийната ефективност

post

Кнауф България ЕООД и Райфайзенбанк (България) ЕАД стартират съвместна кампания, по време на която клиентите ще могат да се запознаят с възможностите за подобряване на енергийната ефективност в дома си и начините за нейното финансиране. Двете компании са партньори по програмата за финансиране на енергийната ефективност в дома (REECL) на Европейската банка за възстановяване и…

Райфайзенбанк стана наемател в Полиграфия бизнес център

post

Райфайзенбанк (България) ЕАД нае допълнително 2 400 кв.м. площ в бизнес комплекса Полиграфия Офис Център, като Централното управление на банката ще продължи да ползва и сградата на ул. Гогол в София, съобщиха от финансовата институция. „Поради разрастването на банката през последните години, сградата на Централното управление на ул. Гогол се оказа недостатъчна, за да побере…

Райфайзенбанк ще предоставя кредити по JEREMIE

post

Райфайзенбанк (България) ЕАД ще предоставя кредити на малки и средни фирми при изгодни условия и значително облекчени изисквания в рамките на инициативата JEREMIE, съобщиха от финансовата институция. Максималният размер на кредита, който ще се отпуска на бизнеса при по-ниски такси, лихви и изисквания за обезпечение, е до 1.3 млн.евро за срок до 72 месеца. Гаранционното…

Райфайзенбанк отпусна 11.6 млн. евро по европейска линия за жилищно кредитиране

post

Райфайзенбанк отпусна 11.6 млн. евро ипотечни кредити по европейска линия за жилищно кредитиране, предоставена от Европейския фонд за Югоизточна Европа (ЕФЮЕ), съобщиха от финансовата институция.  За по-малко от година банката е усвоила над 50% от линията, в размер на 20 млн. евро. Със средства по линията се финансира както покупката на жилище, така и ремонти,…

Райфайзенбанк отпусна 4.5 милиона евро кредит на Англо-Американското училище

post

Райфайзенбанк (България) ЕАД отпусна десетгодишен инвестиционен кредит на Англо-Американското училище в София на стойност 4.55 млн. евро. съобщават от финансовата институция. Средствата ще се използват за изграждането на нова училищна сграда, която ще се намира непосредствено до съществуващата база на училището в кв. Панчарево в София. В нея ще се помещават класните стаи за прогимназиалния…

12