Идентифицирането на местния потенциал е ключов момент в разработването на новата оперативна програма за развитие на регионите

post

„Това, което планираме, е регионалните съвети да имат право да избират проекти, които имат по-широк мащаб, а не са само за конкретно населено място. Такива, които имат за цел да решат по-мащабен проблем на ниво област, а защо не и цял район. Целта е да получим едни интегрирани проекти, а не да се направи единствено…

Правителството разработва конкретни мерки за развитие на регионите

post

Правителството разработва конкретни мерки за развитие на регионите с цел да се сведат до минимум миграционните процеси не само от селата към големите градове, но също така и от малките и средните градове към големите. Мерките ще бъдат подкрепени чрез осигуряване на финансиране от Европейските структурни и социални фондове за малките и средно големи градове….

Екатерина Захариева: Защитихме пред ЕК полицентричния модел за развитие на регионите

post

МРР  е в постоянен диалог с ЕК за постигане на целите, според Националната концепция за пространствено развитие до 2030г. Това каза вицепремиерът катерина Захариева на среща с Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Участие взеха кметове и представители на 28-те общини от 4-то ниво, съгласно Оперативна програма „Региони в растеж“, зам.-министърът на регионалното…

Част от планираните средства по инвестиционната програма за регионите ще бъде спряна

post

По доста голяма част от проектите по публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” има изоставане и тъй като периодът на усвояване на средства по програмата е до края на 2014 г., ние ще предложим на Министерския съвет да приеме постановление, с което да се ускори сключването на договори за изпълнение на тези…

Десислава Терзиева: Инвестирахме милиони за подобряване на инфраструктурата в регионите

post

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри официално обходния път на Враца. Отсечката, дълга близо 7 км, е на стойност 14,6 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Транспорт”. В словото си министър Терзиева подчерта важността на проекта за подобряване на пътната безопасност в региона, както и значението му за българската икономика и развитието…

Пренасочват пари от Политиката в областта на подобряването на инфраструктурната свързаност на регионите

post

Разходите по Политиката в областта на подобряването на инфраструктурната свързаност на регионите ще бъдат намалени с 2,8 млн. лв. Тези средства ще отидат за развитието на регионите в страната и намаляване на различията. С тях ще бъдат увеличени и разходите по програмите „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия…

Бъдещата ОПРР ще работи за преодоляване различията в регионите

post

„Средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъдат инвестирани за намаляване на социално – икономическите различия между регионите и това е интересът на държавата и на българските граждани.“ Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева при представянето на четвъртия вариант на програмата. Заедно с представители на Националното сдружение на общините в…

МС одобри проектите по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

post

Правителството одобри списъка на проектите и програмите, които ще бъдат изпълнявани по първата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съобщиха от пресслужбата на Кабинета. На правителственото заседание днес са били утвърдени общините и министерствата, отговорни за реализирането им, както и разпределението на публичните средства по програмата. С постановлението си правителството гарантира прозрачното разходване…

Подадени са 1050 проектни предложения за финансиране по„Растеж и устойчиво развитие на регионите“

post

„Българските общини подадоха 1050 проектни предложения за финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ на обща стойност от 1,943 млрд. лв., а списъкът с обобщената информация от апликационните форми  е 113 страници, това е впечатляващо“. Така министърът на финансите Петър Чобанов, който е председател на Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и…

Оптимизиране на разходи ще налее 500 млн. лв в програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

post

Основната цел на политиката, която ще водим, е да рестартираме икономиката и да ускорим икономическия растеж. Ще се опитаме да променим наложилия се през последните години модел за провеждане на фискална политика, която задържа растежа. Министерствата и общините ще могат да кандидатстват със свои проекти, които да допринесат за растеж, заетост, конкурентноспособност на икономиката и…

12