90% от схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” са на разположение на бизнеса

post

Трябва да инвестираме в енергийна ефективност, за да останем конкурентоспособни на компаниите в Европейския съюз. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на информационен ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика” на оперативна програма „Конкурентоспособност” в Ямбол. Българската икономика разходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро…

Финансират проекти за енергийна ефективност с пари от схемата за зелени инвестиции

post

България сключи втори договор с Австрия за продажба на Предписани емисионни единици (ПЕЕ) в рамките на първата в България Национална схема за зелени инвестиции, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. Приходите от сделката ще бъдат използвани главно за финансиране на проекти за енергийна ефективност на български училища и детски градини, както и за подпомагане…

Кандидатваме за саниране от 2 юли

post

От 2 юли от интернет страницата на регионалната министерство ще може да се тегли заявление, с което да се кандидатства за средства за саниране по оперативната програма “Регионално развитие”, каза пред “Хоризонт” министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Кандидатите, които искат да се възползват от новата програмата за енергийна ефективност няма нужда да има нито регистрирано…

МРРБ започва информационна кампания по схемата за енергийна ефективност

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за провеждане на мащабна информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове“  по  Оперативна програма „Регионално развитие“. Общата стойност на поръчката е 550 000 лв. без ДДС. Продължителността на договора е 32 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 09.04.2012 г. Документацията можете да…

МРРБ търси проект мениджър по схемата за енергийна ефективност

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви оществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ„Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Поръчката е със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на проектен мениджър за територията на Северозападен район, в който…

28 общини с финансиране по схемата за енергийна ефективност на образователната инфраструктура

post

Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще подпише в понеделник договори по схема  „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” по ОПРР, съобщиха от регионалното ведомство. Безвъзмездно финансиране ще получат 28 общини. Решение за тяхната подкрепа беше взето на 9-то заседание на Комитета за…

Одобрени са 25 проекта по схемата за деинституционализация

post

Общо 25 проекта ще получат финансиране по схема ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” на ОП “Регионално развитие”, съобщиха от Управляващия орган.Бенефициенти по схемата са 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации.  В рамките на втория краен срок (30 септември 2011 г.) са подадени общо 32 проектни предложения….

Две банки искат да са фонд мениджъри по схемата за Енергийна ефективност

Две банки са подали оферти за фонд мениджър за енергийна ефективност, съобщи пред “Фокус” министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Процедурата бе обявена по Закона за обществените поръчки и крайният срок изтече на 16 януари. Подадените оферти са в процес на оценка. „Получените оферти са две – едната е от Първа инвестиционна банка, втората…

Удължава се срокът за кандидатване по схемата за деинституционализация

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството удължи срока за подаване на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Според измененията се добавя още един, трети срок за подаване на проектни…

Схемата за саниране на жилищните блокове стартира догодина

post

В рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ през 2010 г. са стартирали 61 проекта на стойност 107,5 млн. лева за внедряване на мерки за енергийна ефективност. С тях ще бъдат обновени общо 233 детски градини, ясли, училища в 61 общини. Tова каза  министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на конференция, посветена на…

12