Министър Ангелкова представи пред Националния съвет по туризъм промените в Закона за туризма

post

Регламент за националните курорти, създаване на туристически инспекторат, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. Това са част от предложенията, залегнали в Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, който бе представен днес на заседание на Националния съвет по туризъм (НСТ), председателстван от министър Николина Ангелкова….

Министерският съвет прие План за действие „Предприемачество 2020 – България“

post

Министерският съвет прие План за действие „Предприемачество 2020 – България“, с който страната ни се ангажира в дългосрочен план да провежда политика за насърчаване и създаване на нови предприятия, съобщиха от правителствената пресслужба. Заложеното в Плана е в съответствие с препоръките на приетия от ЕК План за действие „Предприемачество 2020 – Възраждане на предприемаческия дух…

Управителният съвет на етажната собственост вече ще взима и решения с по-малко гласове

post

Реконструкциите, които собствениците на жилищни сгради или апартаменти правят по фасадата, вече са окончателно забранени. Така депутатите сложиха край на масовата практика от десетилетия у нас да се остъкляват балконите, апартаменти на първия етаж или мазета да се превръщат в магазини и т.н. Според приетите днес промени в Закона за етажната собственост в бъдеще се…

Съвет по туризма ще решава проблемите с кадрите в сектора

post

Съвет по туризма  ще решава проблемите с кадрите в сектора, обяви в Пловдив министърът на туризма Николина Ангелкова. Според нея, за да предлага страната ни по-качествен туристически продукт, е необходимо да се наблегне на по-добрата подготовка на работещите в сферата на туризма и най-вече на създаването на условия за задържането им в България. Министър Ангелкова…

Столичният общински съвет прие Подробен устройствен план на част от центъра на София

post

Столичният общински съвет прие Подробен устройствен план на част от центъра на София, съобщи БТА. Планът предвижда защита на културно-историческото наследство и недопускане на мащабно строителство. По думите на главния архитект на София Петър Диков, вносител на доклада, става въпрос за същинския център на София в района на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, “Орлов мост”,…

Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж проведе заседание

post

Повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и българските производители и потенциала за реализация на вътрешния и на европейския пазар, на пазарите в трети страни. Това са основните приоритети, които си поставя Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж (КСИСР), който проведе заседание вчера. Съветът цели също насърчаване на български производства с по-висока добавена стойност, подобряване…

Национален икономически съвет ще бъде консултативен орган към МС

post

Правителството създава Национален икономически съвет като консултативен орган към Министерския съвет при определяне и провеждане на икономическата политика. Съветът ще анализира и преще бъде длага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката. Неговите членове ще изготвят препоръки и ще консултират правителството по проблемите на общото икономическо развитие на…

Министър Николина Ангелкова ще председателства Националния съвет по туризъм

post

Министърът на туризма Николина Ангелкова ще председателства Националния съвет по туризъм, който ще започне днес в София, съобщи Министерството на туризма. На заседанието ще бъдат обсъдени проектът за годишна програма за национална туристическа реклама за 2015 година, концепцията за туристическо райониране на България, предложенията на Министерството на туризма за културно-исторически маршрути, които да промотират България,…

Mинистърът на финансите ще създаде Консултативен съвет от специалисти в областта на финансите

post

Mинистърът на финансите ще създаде Консултативен съвет от изявени специалисти в областта на финансите, който да го подпомага при вземането на решения в сферата на определените му правомощия. Поименният състав и организацията на работа на Консултативния съвет ще се определят със заповед на министъра на финансите, съобщиха от Министерски съвет. Членовете на Съвета няма да…

Министерският съвет одобри проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките

post

Министерският съвет одобри проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките. С новата директива се въвеждат правила за по-добра защита на вложителите в банки чрез постигането на унифицирани правила за гарантиране на влоговете в Общността, ясен обхват на гаранцията, по-кратки срокове за изплащане, подобрена обмяна на информация и строги изисквания за финансиране. Това ще…