Телелинк е първата българска компания, присъединила се към Cybersecurity Tech Accord

post

Телелинке първата българска компания, която се присъединява към Cybersecurity Tech Accord. Обединението на повече от 60 глобални компании, чиято мисия е да защитава гражданите в онлайн средата и подобрява сигурността в киберпространството, прие осем нови компании по времена European Cybersecurity Forum – Cybersec, който се състоя на 8 и 9 октомври в Краков. Мисията наCybersecurity Tech Accordе…