Зимният сезон приключва с ръст на заетостта и умерено покачване на цените

post

Зимният туристически сезон завършва с повишаване на заетостта и ръст на цените за туристически услуги с около15%. Забавеният старт на активния сезон, заради по-топлото време в края на 2017, не успя да повлияе негативно на туристическите резервации и дори общият им брой надвишава стойностите от предходната година. Основният обем туристи остават чуждестранните, посочват от Green…