Urban Land Institute обявиха 10 правила за устойчив град

post

Устойчивите градове имат идентичност, адаптивност и са привлекателни за хората и инвеститорите в дългосрочен план. Устойчивите градове са разнообразни в икономическо, социално и културно отношение.Тяхното развитие е базирано по-скоро на тяхната действителност, отколкото на техните амбиции. Това са част от показателите, на коиот трябва да отговаря един град, за да бъде устойчив, заявяват експерти от…