Съвместен проект между България и Турция популяризира културния туризъм в трансграничния регион

post

Спомени и разкази на местни жители, книги, периодични издания и филми ще се използват за събирането на информация и снимки като част от изследване на легендарни и мистични обекти в трансграничния регион между България и Турция, в градовете Одрин и Бургас. Това включва изпълнението на проекта „Път на легенди – създаване на нови партньорства за…

Проекти по INTERREG IVC получават 100 млн. евро

post

Обявена е четвъртата покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC , съобщават от Минситерство на регионалното развитие и благоустройството. Тя е с разполагаем бюджет 100 млн. евро и е отворена само за проекти за регионална инициатива, като са изключени мини програмите. Поканата е открита за проектни предложения по два …