96 проекта получават близо 265 млн. евро по програма LIFE

post

Eвропейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 264,8 млн. евро в подкрепа на околната среда, природата и екологосъобразния растеж в Европа. Инвестициите са за 96 нови проекта в 21 страни от ЕС, финансирани в рамките на програма LIFE за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на околната среда и ефективното използване на ресурси в…

Започва прием на проекти по програма LIFE

post

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по програмата LIFE за финансиране на проекти в областта на околната среда. През 2014 г. подпрограмата на LIFE за околната среда ще предостави 238.86 млн. евро за разработване и внедряване на новаторски отговори на екопредизвикателствата в Европа, като се фокусира върху опазването на природата и биологичното разнообразие,…

225 нови проекта по програма LIFE + ще получат финансиране

post

Европейската комисия одобри финансирането на 225 нови проекта по програмата LIFE+ на Европейския съюз за околната среда. Избраните проекти са представени от бенефициери от всички 28 държави – членки на ЕС, и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, изменението на климата и политиката в областта на околната среда, както и информирането и комуникациите по…

Green Life започва нов ваканционен проект

post

Айвазовски парк е новият проект на Green Life в Поморие. Компанията започва изграждането на обект, който максимално да отговаря на съвременните очаквания както на българските, така и на чуждестранните клиенти. „През последните години съсредоточихме усилията си върху изграждането на Green Life Beach Resort в Созопол. Ежедневната ни среща с клиентите ни убеди, че на пазара…

Одобрени са 183 проекта по LIFE +

post

Европейската комисия одобри финансирането на 183 нови проекта по програмата LIFE+, която е насочена към опазване на околната среда, за периода 2007-2013 година, съобщи БТА. Проектите са от всички държави членки на ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, климатичните изменения, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи. Общата инвестиция е в…