Отпускат 350 млн. евро за проекти по TEN-T

post

В Официалния вестник на ЕС от 11 декември са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Годишната работна програма за 2013 г. за безвъзмездни средства в областта на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за периода 2007 г. – 2013 г. С първото обявление Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на…

ЕК отпуска над 1,2 млрд. евро за приоритетни проекти по TEN-T

post

Европейската комисия обяви две покани за представяне на предложения по многогодишните и годишните програми на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2012 г. По двете процедури е предвидена сума в размер на 1,265 млрд. евро за финансиране на европейски проекти за транспортна инфраструктура за всички видове транспорт – въздушен, железопътен, сухопътен и морски/вътрешноводен транспорт – плюс…