Достъпната градска среда и ползите от качественият фасилити мениджмънт във фокуса на Urban Innovation Forum

post

Градска среда, достъпна за трудноподвижни хора и ползите за бизнеса от фасилити мениджмънта бяха две от темите, обсъдени по време на Urban Innovation Forum. В рамките на два от дискусионните панели на форума, експерти от Tishman International, компанията, която притежава и управлява Sofia Airport Center (SAC), споделиха добрите практики, имплементирани в бизнес комплекса. Никола Игнатов,…

Urban Land Institute обявиха 10 правила за устойчив град

post

Устойчивите градове имат идентичност, адаптивност и са привлекателни за хората и инвеститорите в дългосрочен план. Устойчивите градове са разнообразни в икономическо, социално и културно отношение.Тяхното развитие е базирано по-скоро на тяхната действителност, отколкото на техните амбиции. Това са част от показателите, на коиот трябва да отговаря един град, за да бъде устойчив, заявяват експерти от…