През май бизнес климатът в строителството се подобрява

post

През май бизнес климатът в България се е подобрил рязко към нивата от преди началото на коронавирусната пандемия. Наблюдава се засилване на позитивните нагласи във всички сектори с оглед разхлабването на противоепидемичните мерки. През май показателят “бизнес климат в строителството” скача с 13.6 пункта след понижението през април, както има подобрени оценки и очаквания на…

Строителната продукция се подобрява

post

Строителната продукция за април е с 2.3% над равнището от март, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Ограничителните мерки, свързани с преодоляването на коронавируса, още от началото на Covid пандемията имат малко по-слабо влияние в строителния сектор, в който фирмите продължиха да работят. През април индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени…

Строителният министър: Браншът не е в колапс

post

Не виждам строителният бранш да е в колапс. Не беше засегнат от COVID-19. Строителството не спира. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова  в сутрешния блок на БНТ. Нищо не сме спирали да строим, няма нито една заповед за спиране на строеж, каза още министърът по повод декларацията на Камарата на…

Регионалният министър обеща програма за саниране

post

Отмяна на влизането в сила на новата Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията за срок от една година и усъвършенстването ѝ с предложения от всички браншови организации. Това поискаха на среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството…

Строителни предприемачи очакват повишение на продажните цени

post

През май 2021 г. показателят “бизнес климат в строителството” нараства скача с 13,6 пункта след понижение с 1,3 пункта през април, както има подобрени оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните предприятия. Анкетата на НСИ регистрира и увеличение на получените нови строителни поръчки през последния месец, което е съпроводено и с…

Строителният сектор продължава да се възстановяване постепенно от кризата

post

Продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна през март 2021 г., след спада от предходния месец, показват данни на Евростат,. В България строителството през март се повишава за втори пореден месец, след като периода септември 2020 г. – януари 2021 г. бележеше трайно понижение. Строителството в ЕС нарасна през март с 2,2% спрямо февруари, когато…

Очаква се икономиките на страните от ЦИЕ да се ускорят през 2021 и 2022 г.

post

Според Colliers, западноевропейският капитал, по-специално германските и британските фондове, е най-активен и допринася за около 50% от целия обем през първото тримесечие на 2021 г. за региона на ЦИЕ. Кевин Търпин, регионален директор “Проучвания” | ЦИЕ, обяснява: “Тъй като пандемията продължава да оказва влияние върху капиталовите пазари, инвестиционните потоци в ЦИЕ са намалели с почти…

Облекчават общините и бизнеса с нова наредба за строителните отпадъци

post

Нова наредба за управлението на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали е публикувана на сайта на МОСВ за обществено обсъждане.  Тя разширява диапазона на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните дейности. Отпадъците, които ще се генерират от обектите, за които няма да се изисква такъв план, ще…

Над 2,5 млрд. лв. са заделените в Националния план за възстановяване и устойчивост

post

Малко над 2,5 млрд. лв. са заделените в Националния план за възстановяване и устойчивост средства за подобряване на енергийната ефективност в сградния фонд в страната, разделен на три компонента – жилищни, публични и промишлени сгради. Това съобщи по време на публична дискусия, посветена на втория стълб от Плана – „Зелена България”, министърът на регионалното развитие…

Близо 103 млн. лв. са предвидени за саниране на къщи

post

Близо 103 млн. лв. е индикативният бюджет, предвиден за мерки за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради в рамките на интегрираната програма за енергийна ефективност, включена в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост. За първи път собствениците на къщи ще имат достъп до безвъзмездни средства за саниране. Предстои след одобрение на плана от…