Строителството на АМ “Марица” върви по план

post

Строителството на автомагистрала „Марица“ е възобновено, като и на двата ЛОТ-а се работи с усилено темпо. В това лично се увериха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Двамата заедно с мениджърските екипи на строителните компании обходиха подробно терените и уточниха преработените…

Три нови проекта влизат в план “Юнкер”

post

Летището в Стара Загора, “Тракия икономическа зона” и проект “Зелена алтернатива” са трите нови проекта, които са предложени от Министерството на икономиката да бъдат включени в списъка, с който България кандидатства за финансиране със средства от плана „Юнкер“. И трите проекта ще се реализират на принципа на публично-частното партньорство С пари от новия инвестиционен инструмент…

Правителството прие Национален план за управление на отпадъците за периода до 2020 г.

post

Правителството прие Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода до 2020 г. Основната цел на Плана е да допринесе за устойчивото развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на…

МРРБ е кандидатствало по план “Юнкер” с пакет от проекти в три категории

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ е кандидатствало по така наречения план “Юнкер” с пакет от проекти в три категории, съобщи в отговор на въпрос министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, след като днес представи екипа си и приоритетите за работа на ведомството. Сред тях са за създаването на Фонда за енергийна…

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2020

post

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2020. Основната цел на документа, който обхваща периода 2015-2017 г., е да допринесе за постигането на трите стратегически цели на програмата – повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и…

ЕК с план срещу глобалното затопляне

post

Европейската комисия (ЕК) предложи план за действие на ЕС срещу глобалното затопляне, който предвижда 30-процентно намаляване на разхода на енергия в страните членки към 2030 г., предаде Франс прес. На срещата си на върха през октомври лидерите на 28-те ще решат дали тези икономии ще бъдат задължителни или препоръчителни. Председателят на ЕК Жозе Барозу е…

Приключили са 20 проекта по JASPERS

post

По програма JASPERS е приключило изпълнението на дейностите по 20 проекта, по шест изпълнението ще продължи през 2014 г., а две от мерките са отпаднали от обхвата на плана. Това стана ясно, след като Правителството се запозна с отчета за изпълнението на плана за действие на порграмата в България през 2013 г. Планът за действие през…

МИП ще финансира 40 общини за изработване на задание за общ устройствен план на община

post

Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) осигурява частично финансиране на 40 общини за изработване на задание за общ устройствен план на община (ОУПО). Всички кандидати, които отговарят на условията и са подали в срок съответната документация, са одобрени и ще получат финансиране. МИП ще подпомогне всяка община със 70% от стойността на договореното задание за изработване…

Разлог обяви поръчка за изработване на интегриран план

post

Община Разлог обяви обществена поръчка за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Поръчката е на стойност 131 000 лв, които ще бъдат осигурени по Оперативна програма “Регионално развитие”. Крайният срок за изпълнението й е 15 декември 2014 година. В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни…

Европейският комитет по стандартизация представи план за глобално въвеждане на еврокодове в строителството

post

Европейският комитет по стандартизация (CEN) представи Стратегия и план за глобално въвеждане на Еврокодове в строителството, които да бъдат прилагани като единна нормативна рамка (единен европейски стандарт, заменящ 33 национални стандарта), която регулира пазар от повече от 560 милиона потребители. Европейските стандарти трябва да отговарят на новите изисквания, да бъдат съобразени с устойчивите характеристики на строителните…