В срок не по-дълъг от 10 дни да бъдат подписани споразумения с подробни графици за плащанията на строителните фирми, осигуряване на допълнителни финансови инструменти за разплащане, Министерство на финансите да потърси и осигури да се учреди данъчна ваканция за фирмите, към които има публични задължения, както и да се ускорят процедурите за стартиране на проектите по Европейските програми и други публични проекти като антикризисна мярка. Това са исканията, които Камaрата на строителите в България изпрати в открито писмо до Министър-предсeдателя Бойко Борисов във връзка със затрудненото състояние на отрасъла в страната в следствие на световната финансова криза.

Рязкото намаление на банковото финансиране на дейността на строителните фирми и всякакви инвестиционни намерения, свързани със строителството, ограничи до минимум строителния пазар. Все още новите тръжни процедури на държавно и общинско ниво са малобройни, за да се усети по-значим ефект. В жестока конкуренция помежду си строителите печелят обществените поръчки на значително занижени цени с единствена цел да оцелеят и по този начин косвено помагат и на държавата в криза.  Много се забави разплащането на държавата със строителните компании.

Кризата в сектора е  с огромен мащаб и най–остро се усеща в по-малките населени места. Значителен процент – около 60% от фирмите не работят, а около 20% са пред фалит – съкратили са своя персонал, притискани от кредитори и данъчни задължения. От 263 хил. работника към момента на работа са 160 хил. и съкращенията продължават. Много фирми не са в състояние да закупят тръжни документи, да осигуряват гаранции за търгове, да  участват по изпълнение на обекти, финансирани по Европейски програми, където се плаща при постигане на голям процент завършеност”, се казва в писмото публикувано на сайта на Камарата.

Според експертите има проблем за разплащането на държавата със строителните компании, като от общо 600 млн.лв. са изплатени едва 121,2 млн.лв. към 89 пътно-строителни фирми. За Министерство на отбраната има осигурени средства, но се бавят плащанията поради неправомерно искане за 10% намаление на дължимите суми. От страна на Министерство на труда и социалната политика са  прекрати всякакви разговори.
От Управителния съвет се обявяват ка
тегорично и против тезата на на Министъра на финансите за 10% намаление, защото така строителството се поставя в неравностойно положение спрямо останалите отрасли, към които държавата има дългове.

Строителният сектор се нуждае тези разплащания да започнат веднага, за да оцелее в кризата. Държавата е длъжна да запази, да съхрани сектора, тъй като при тези обстоятелства фалитите на фирмите стават неизбежни.”, се казва още в писмото.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *