post

„Крайно време е да променим подхода – вместо да правим строителство, да управляваме строителство. А защо не една стъпка напред. Да изградим визия за строителството, какво трябва да бъде то през 2020 г.”. Това каза министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев по време на форум, посветен на устойчивото развитие, част от кампанията „Устойчива енергия за Европа” по инициатива на Европейската комисия. Той припомни строителната еуфория от последните години и прозова към премерени и целенасочени действия. „Стигаме и до кризата на климатичните промени, която затрива цели държави. Всички трябва да действаме отговорно. В България предстои дебат за това, какви да бъдат българските стандарти за устойчиво строителство.”

Министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков посочи петте стратегически приоритета, които са залегнали при подготовката на новата енергийна стратегия – Това са подобряване на енергийната сигурност, намаляване на емисиите на вредни парникови газове, увеличаване дела на ВЕИ в общото крайно потребление на енергия, повишаване на енергийната ефективност, създаване на независим енергиен пазар. „За „позеленяването” на икономиката в България е важна и рехабилитацията на панелните сгради. Ако бъдат санирани 75 хил. сгради за подобряване на енергийната ефективност, ще ни спестят необходимостта от нови 3 хил. мегавата. Това са 3 атомни реактора на цена, която ще е 4 пъти по-ниска, отколкото, ако те се построят. Отсега нататък строителството трябва да бъде устойчиво, въглеродно неутрално. Политиките за стимулиране на такъв тип строителство в ЕС са доказали своята атрактивност по всякакъв начин.” , допълни министър Трайков.

Стратегията на Европейския съюз 20:20:20 (процентното съотношение на целите за намаляване на емисиите на парниковите газове, увеличаване на ВЕИ и енергийната ефективност ) беше представена от Евдокия Манева, зам.-министър на околната среда. Тя посочи и доста по-амбициозния план на някои европейски страни за  формулата 30:30:30, „Това означава, че ние трябва да се справим с огромно предизвикателство и да имаме ясна концепция за да изпълним ангажиментите”, посочи зам.-министър Манева. Тя допълни, че първостепенна роля за това има строителството, а екологичното и енергоефективното строителство трябва да бъде гарантирано в целия процес – от добива на материалите до рециклирането на отпадъците. „ЕС предвижда до 20 юни 2011 г. всички страни-членки да имат Национални планове за екологосъобразни сгради, а от 2017 г. сградите да отговарят на новите стандарти за енергийна ефективност.”, каза тя.

Кампанията “Устойчива енергия – Европа” 2005-2008 е инициатива на Европейската комисия в рамките на Програмата “Интелигентна енергия – Европа” (2003-2006), поставяща си за цел повишаване на общественото съзнание, наред с насърчаване на производството и използването на енергия от устойчиви източници сред граждани и организации, частни компании и публични институции и органи на властта, професионални организации и енергийни агенции, браншови асоциации и НПО в цяла Европа.
Кампанията “Устойчива енергия – Европа” 2005-2008 цели да подкрепи и Вас като участник в европейските процеси, ангажиран с устойчивата енергия. Вие сте част от нашата разяснителна кампания, в която можете да участвате по различни начини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *