post

Части от пет жп-гари – София, Пловдив, Варна, Бургас и в кв. “Подуяне”, се предвижда да бъдат отдадени на концесия, съобщава пресслужбата на правителството.

Кабинетът днес се е запознал с доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за намерението на ведомството да започне подготвителни действия по концесионирането им. То ще засяга основно приемните здания на гарите, сгради, съоръжения и прилежаща територия с обществено и търговско предназначение. Мотивът за това е икономическата целесъобразност от преминаване на жп-гарите към бъдещо стопанисване от субекти от частния сектор, които разполагат с по-големи възможности от държавното предприятие “Национална компания “Железопътна инфраструктура”.

Чрез предоставянето на концесиите ще се осъществи държавната транспортна политика и стратегията на МТИТС за привеждане на състоянието на гарите и гаровите райони в съответствие с европейските стандарти. Това включва тяхното модернизиране, надеждна експлоатация, подобреното качество на предоставяните услуги, създаването на нови работни места, разгръщане на търговска и друга съпътстваща стопанска дейност от обществен интерес, се казва още в съобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *