post

За периода 2008-2010 г. Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” (ГИТ) в София, нейните подразделения за София-област и Перник са направили 26 проверки на магистрала “Люлин” и на нейния изпълнител “Мапа Дженгиз”, в които са установени около 200 нарушения, каза на пресконференция изпълнителният директор на “Главна инспекция по труда” Румяна Михайлова. Тези проверки не включват проверките на подизпълнителите на обекта, които са около 25, посочи тя. Съставените актове за констатирани нарушения на трудовото законодателство са 24, за обща стойност от 200 000 лева, добави Михайлова, цитирана от БТА.

На  17 април на магистрала „Люлин” при трудов инцидент загинаха трима работници. Според направените проверки  на мястото е имало четирима души на работа без график, изливането на бетона е станало през тъмната част на деня, а обезопасителните съоръжения са били недостатъчно.
Установена е и непълнота в актовете на строителния надзор, както и пропуски в плана за безопасност, който е ангажимент на възложителя на проекта, в случая това е Агенция „Пътна инфраструктура”.

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” ще търси административно-наказателна отговорност от строителя, възложителя и строителния надзор на автомагистрала “Люлин”за всички установени нарушения, каза още Михайлова. Глобите за работодател са между 10 000 и 15 000 лева, а за длъжностно лице – между 2500 и 10 000 лева. Ще предприемем мерки за предотвратяване на изграждането на съоръжения по този начин, ще държим изграждането да става по безопасен начин, въпреки че има крайни срокове за изпълнението, коментира тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *