post

Пътната инфраструктура е най-големият проблем на кметовете в страната, сочи изследване по поръчка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предаде Агенция „Фокус”. Интервюирани on-line са 50 кмета или заместник-кметове. Други проблеми на кметовете са подобряването на градската среда и ВиК качеството на услугите.

Според кметовете отговорен за решаването на проблемите им е министърът на регионалното развитие и благоустройството. В същото време обаче те смятат, че механизмът за решаването им е чрез децентрализацията и даването на по-голяма отговорност на местната власт. Неутрално негативна е оценката на кметовете към предишното ръководство на МРРБ, докато те са склонни да изчакат все още за оценката към настоящия, но към него има кредит на доверие.

Според кметовете най-често възникват корупционни практики при възлагането на обществени поръчки или при изпълнението им, както и при подготовката на заданието за проекти. Кметовете твърдят, че като цяло от тях не е искана сума от представители на МРРБ за придвижване на техен проект.

Представителите на строителните фирми, които са били интервюирани в рамките на проучването, твърдят, че са срещали най-много проблеми с корупцията. На второ място е лошата пътна инфраструктура в общините. Други проблеми за фирмите са нередовните плащания от страна на държавата и общините и липсата на нов устройствен план. Фирмите отчитат, че има липса на познания от страна на служители в общинските и държавните структури. Проблем са и неясните наредби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *