post

Общата сума на финансово необезпечените договори на МРРБ е 280 217 507 лв., това обяви министър на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
От сключени договори за общо 539 362 350 лв. до 31 декември 2008 г. са разплатени 164 885 562 лв., до 7 април 2010 г. – 94 259 280 лв. Остатъците по тези договори са в размер на 280 217 507 лв., поясни министър Плевнелиев.
В Агенция “Пътна инфраструктура” изцяло финансово необезпечените договори са в размер на 127 млн. лв., частично финансово необезпечени – 331 млн. лв., посочи още министърът.

След смяната на ръководството, през септември 2009 г. държавното предприятие “Строителство и възстановяване” (ДПСВ) е имало задължения в размер на 94 млн. лв. Към момента те са 81 млн. лв., каза министър Росен Пленелиев, коментирайки финансовата ситуация в дружеството. Персоналът на ДПСВ е намален от 1260 служители на 840, като се планира в рамките на преструктурирането персоналът да се намали с още 200 човека.
През 2008 – 2009 г. дружеството не е участвало в търгове по ЗОП. “Това дружеството не трябва да фалира, но е в изключително тежка финансова ситуация”, допълни той. “То е било използвано за пощенска кутия, подписвани са договори за строителство, после са вкарвани подизпълнители, а дружеството е поемало целия риск срещу минимална сума”.

Министър Росен Плевнелиев съобщи, че в петък в Агенцията “Пътна инфраструктура” ще бъде подписан договора за изпълнение на строителството на Лот 2 Стара Загора – Нова Загора от автомагистрала “Тракия” с “Магистрала Трейс”.
По отношение на автомагистрала “Люлин”, министър Плевнелиев коментира, че все още няма подписано споразумение за довършването на обекта. То трябва да бъде разгледано от Министерски съвет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *